nieuws

Klachtenloket Aanbesteden bitterhard nodig: “Deadlines Beter Aanbesteden stuk voor stuk niet gehaald”

bouwbreed 1950

De aanbestedingspraktijk rammelt en moet met spoed worden verbeterd. Maar de deadlines voor de 23 actiepunten uit het traject Beter Aanbesteden worden stuk voor stuk niet gehaald en aanjager Matthijs Huizing is vertrokken. MKB Infra trekt aan de bel en pleit voor een aparte AanbestedingsAutoriteit: “Dit gaat de verkeerde kant op.”

Klachtenloket Aanbesteden bitterhard nodig: “Deadlines Beter Aanbesteden stuk voor stuk niet gehaald”

Met lede ogen moet voorzitter Philip van Nieuwenhuizen van MKB Infra constateren dat 1,5 jaar na de evaluatie van de Aanbestedingswet en ruim een half jaar na presentatie van Beter Aanbesteden, nog geen concrete stappen zijn gezet. “Het ministerie heeft zichzelf allerlei deadlines opgelegd, maar die gaan allemaal voorbij zonder dat iets verandert.”

Klachtenloket

Het Rijk moet wat MKB Infra betreft een AanbestedingsAutoriteit instellen dat kan fungeren als klachtenloket voor niet goed lopende tenders en kan optreden bij excessen. “Zoiets als de Mededingingsautoriteit ACM. In het uiterste geval moet de autoriteit een aanbesteding kunnen annuleren en ongeldig verklaren. Dat is een heftige ingreep, maar met zo’n stok achter de deur zouden aanbestedende diensten minder onredelijke eisen stellen en beter opletten”, bepleit Van Nieuwenhuizen.

Actie nodig. En wel nu

Nu ook nog de aanjager Beter Aanbesteden Matthijs Huizing bij EZ is vertrokken en er nog geen zicht is op een goede opvolger, vindt Van Nieuwenhuizen het hoog tijd dat de overheid op een andere manier in actie komt. “Het mkb in de bouw en infra loopt op dit moment opdrachten mis doordat het zo gewenste gelijke speelveld bij aanbestedingen in de toepassing van de wet de mist in gaat.”

Grieven

De lijst van grieven is lang: Ondernemers ervaren hoge en disproportionele eisen en criteria. Ook worden werkzaamheden weer onnodig geclusterd en gestapeld, zodat mkb-bedrijven het nakijken hebben. En bij de toepassing van EMVI worden de meest eigenaardige criteria gehanteerd, waardoor objectiviteit en proportionaliteit geheel uit het oog worden verloren, een gebrek aan transparantie en kennisuitwisseling ontstaat en tenderkosten de pan uit rijzen. “Niet voor niets blijft het mkb in de infrasector achter als het gaat om rendementen uit overheidsopdrachten.”

Tenderkosten niet vergoed

Ook vraagt de brancheorganisatie zich af waar de uitwerking van de ‘Handreiking Tenderkosten vergoedingen’ blijft, die is toegezegd door staatssecretaris Mona Keijzer (EZ) bij de presentatie van Beter Aanbesteden.

Door andere aanbestedingsprocedures en contractvormen zijn de tenderkosten enorm gestegen de laatste jaren. “Maar liefst 80 procent van de opdrachtnemers ziet de offertekosten nog steeds stijgen, waarbij de gemiddelde stijging inmiddels zo’n 63 procent bedraagt”, rekent de voorzitter voor. Het wordt wat hem hoog tijd dat een tendervergoeding onderdeel wordt van elke aanbesteding. “Oók voor het stijgende aantal mislukte ingetrokken aanbestedingen.”

Reageer op dit artikel