nieuws

Mkb-vicepresident in Brussel: ‘Europese Bouwagenda nodig’

bouwbreed Premium 1603

Mkb-vicepresident in Brussel: ‘Europese Bouwagenda nodig’

Corruptie, prijsafspraken, bruggen zonder weg ernaartoe. Zo keek Europa vroeger naar de bouw, zegt Philip van Nieuwenhuizen, sinds kort vicepresident bij de Europese vereniging voor mkb-bedrijven in de bouw. Dat is anders nu, er is meer begrip. En al blijft de bouw vooral lokaal: “Het is tijd voor een Europese bouwagenda.”

Deze Utrechter voelt zich jonger dan hij is (58). En binnenkort start hij een cursus Italiaans, terwijl hij al vloeiend Frans, Engels, Duits en een beetje Spaans spreekt. Naast zijn eigen voertaal natuurlijk. Maar je bent nooit te oud om te leren. Het is ‘infra-dier’ Philip van Nieuwenhuizen ten voeten uit. Een rasbestuurder. Sinds twee jaar is hij voorzitter-directeur bij MKB Infra, sinds twee maanden mag hij zich ook vicepresident van de European Builders Confederation (EBC, zie kader) noemen, een Europese vereniging voor small and medium sized enterprises in de bouw, oftewel: voor mkb-bouwers. De voorzitter is een Italiaan. Vandaar die cursus Italiaans.

Vicepresident van de bouwersclub in Europa. Wauw. Had u die zien aankomen?
“Nee, het was echt een verrassing en is een primeur voor Nederland. Normaal gesproken leveren alleen de grote landen zoals Frankrijk, Italië en Spanje de voorzitters voor het driekoppige bestuur. Dit keer zochten ze iemand die in de buurt van Brussel woont én die een aardig woordje over de grens spreekt.”

Ik mis Duitsland in het rijtje…
“De Duitsers zijn geen lid, wel van de FIEC (zeg maar het Bouwend Nederland van Europa, red.). Wij proberen ze weer binnen te halen. Van oudsher levert Duitsland namelijk gezaghebbende bouwinstituten. Nieuwe leden werven is trouwens ook een van mijn opdrachten. Scandinavische, en we willen de Engelsen terug. Daar zit trouwens nog een aardige anekdote aan vast…”

Brexit-verhalen zijn altijd ‘leuk’. Vertel…
“Twee jaar geleden, de avond van het referendum. Na afloop van ons congres zaten we met zijn allen in een hotel in Brussel. We maakten ’s avonds nog grappen met de Engelse afgevaardigden. Flauwekul dat referendum, riep een van hen nog. Maar bij het ontbijt de volgende ochtend namen ze abrupt afscheid van ons. De barkeeper, ook een Engelsman, stond zowat te janken. ‘Ik werk mijn hele leven al op het vaste land’, zei hij, ‘nu moet ik terug.’ Maar de Engelse bouwdelegatie pakte de koffers en ging weg. Zonder fatsoenlijk op te zeggen. Nu twee jaar later willen we ze er graag weer bij.”

Philip van Nieuwenhuizen
Philip van Nieuwenhuizen (58) is sinds juni 2018 vicepresident van European Builders Confederation, een Europese vereniging voor mkb-bedrijven in de bouw. In 2016 volgde hij daarnaast directeur Wim van der Maas op als directeur/voorzitter van MKB Infra. Van Nieuwenhuizen studeerde internationaal recht en is naar eigen zeggen een echte gww’er. Na zijn studie was hij nauw betrokken bij de wettelijke mededingingsregels in de infrastructuur die bij Koninklijk Besluit in 1987 zijn goedgekeurd. Hij was algemeen secretaris bij de Vereniging Infrastructuur Aannemers Nederland en directeur bij de Vereniging Aannemers Grond-, Weg- en Waterbouw die later opging in Bouwend Nederland. Tot voor kort was hij tien jaar zelfstandig ondernemer in Frankrijk.

Wat verandert er voor de Nederlandse bouw, nu u meer invloed heeft in Europa?
“Moeilijk te zeggen, maar ik word wel meer gehoord. Nederland is natuurlijk druk met de Bouwagenda. Vorige week was de algemeen secretaris van de EBC, Eugenio Quintieri op bezoek in Nederland. Hij raakte helemaal enthousiast van onze aanpak hier: allerlei relevante bouwzaken, zoals innovatie, klimaatbestendig bouwen en personeelstekorten, met een helicopterview bekijken en minder versnipperd. Ook de digitalisering is een actueel thema in Europa. De verschillen op dat gebied tussen de verschillende landen zijn echter groot. Mijn Spaanse collega zegt altijd: ‘Bij het merendeel van onze leden houdt de digitalisering van de bouw op bij het hebben van een smartphone.’ En de boekhouder heeft nog net een computer. Wij proberen een brug te slaan. We hebben namelijk 500.000 van dat soort bedrijven rondlopen.”

Europa wil met de aanpassing van de bouwproductregulering (CE) al langer af van nationale keurmerken voor bouwproducten om het handelsverkeer te bevorderen. Hoe staat het daarmee?
“Er is zoveel weerstand tegen dat de Europese Commissie de plannen waarschijnlijk intrekt. Eigenlijk zouden de nieuwe regels in 2019 ingaan, maar het huidige stelsel werkt op zich goed. Het risico ligt op de loer dat bouwproducten straks aan allerlei verwerkingsvoorschriften gekoppeld worden, waar vooral bouwbedrijven last van krijgen. Op zich zijn we voor meer export en concurrentie en we proberen niet per definitie deze zaak te frustreren, maar regels moeten wel werkbaar zijn.”

Gaat dat altijd niet zo met Europese regels: de soep wordt uiteindelijk nooit zo heet gegeten als die wordt opgediend, omdat iedere lidstaat wel iets in de melk te brokkelen heeft. Slappe hap.
“Dat klopt als je het hebt over hot items zoals het vluchtelingenbeleid. Maar als het gaat over werkbare regelgeving dan valt het reuze mee. Neem de aanbestedingsrichtlijn, die is op zich goed. Al vragen onnodig clusteren, disproportionele eisen en oneerlijke uitsluitingsgronden nog wel om aandacht.”

Nog even terugkomend op die Europese Bouwagenda die u voorstaat. Gaat die er komen?
“Dat is zeker een optie, maar het zal überhaupt een klus worden om dit te laten landen bij verschillende lidstaten. Iedereen heeft zijn eigen visies en opvattingen, dus we zullen met zijn allen over de schutting moeten kijken. Nederland is ook niet zaligmakend. Het concept Bouwagenda is aardig, maar in andere landen gebeuren ook mooie dingen.”

Zoals?
“In Frankrijk hebben ze iets leuks verzonnen voor de energietransitie voor vooral de particuliere markt. Bouwbedrijven krijgen een soort eco-label die ze als het ware garandeert van isolatieopdrachten. Banken en energieproducenten zorgen voor een aantrekkelijke financiering. Dit model, waaraan ook overheden meedoen, heb ik onder de aandacht gebracht bij Ben Spierings van de Bouwagenda. Ik hoop dat ze ermee aan de slag gaan. Ja, Jan Willem van de Groep heeft revolutionaire ideeën, maar dat wil niet zeggen dat er ergens anders ook goede dingen gebeuren.”

Leren van elkaar, maar intussen lijkt iedere lidstaat vooral de eigen lidstaat van belang te vinden. Is de Europese Unie eigenlijk goed voor de bouw?
[Een diepe zucht.] “Ja. Ik denk dat de EU veel goede dingen heeft opgeleverd. Misschien zijn we wel te veel uitgegaan van het ideaalbeeld van hoe het zou moeten zijn. De bouw is en blijft een redelijk lokale markt – op de grote projecten na dan. Je ziet af en toe grensoverschrijdende samenwerkingen, ook in Nederland. Maar het Nederlandse bedrijf dat ook in Frankrijk een bouwbedrijf wil beginnen, is nog ver weg. Ik heb daar eens bij bemiddeld toen er een bouwstop was in Nederland. Maar het werkt pas als je lokaal een vestiging opent.”

Buitenlandse bedrijven gaan wel aan de haal met de miljarden van Rijkswaterstaat…
“Ik weet dat Bouwend Nederland niet echt blij is met de ontwikkelingen van de laatste jaren, maar aan de andere kant: het is vrijwel altijd in combinatie met een Nederlandse bouwer. En als BAM een groot infraproject binnensleept, zie ik een groenoranje keet, maar komen de machines ook hooguit tien dagen asfalteren – ik wil maar aangeven … Net zoals de grote Nederlandse bouwers hebben ook de buitenlandse aannemers de lokale mkb-bedrijven nodig voor de bulk van het werk in de voorbereidingsfase van een project. Nederlandse bedrijven trokken rond de jaren 90 ook massaal naar andere landen. Eerlijk is eerlijk. Zij hebben het toch behoorlijk laten afweten. Neem KWS rondom Berlijn na de val van de muur. Dat was geen succes. En de betrokkenheid van HBG bij de bouw van het parlement in Bonn (nu BAM, red.) was een groot fiasco. Voor iedereen zijn er kansen én risico’s.”

European Builders Confederation
De European Builders Confederation (EBC) is in 1990 opgericht. De grote evenknie FIEC bestond toen al. De EBC is specifiek opgericht voor het verdedigen van de belangen van kleine en middelgrote bouwbedrijven in de Europese Unie en heeft afgevaardigden in Oostenrijk, België, Kroatië, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Luxemburg, Polen, Roemenië, Slowakije, Spanje, Zwitserland en Nederland. Vicepresident Philip van Nieuwenhuizen wil ook leden werven in Scandinavië. Hij hoopt de Duitse en Engelse ‘mkb-infra’s’ eveneens in te lijven. De relatie tussen de FIEC en EBC wordt steeds beter, ziet hij. “In het begin waren we tegen elkaar aan het vechten. Nu zien we meer en meer in dat we voor een groot percentage dezelfde agenda’s hebben.” De EBC probeert het mkb vooral te behoeden voor onuitvoerbare en kostenverhogende Europese regels.

Heeft de Nederlandse bouw last van de Europese Unie?
“In zoverre dat het een extra bestuurslaag heeft opgeleverd. Dat kan leiden tot extra lasten en verplichtingen. Ik wil wel kwijt dat Europa de bouw weer echt probeert op waarde te schatten. In het verleden werd er nog te veel gedacht: hoe kunnen we dat melkkoetje gaan dresseren met allerlei harmonisaties en richtlijnen, gebaseerd op de gedachte het kwaadste jongetje van de klas (lees de bouw, red.) in het gareel te krijgen. De bouw als metafoor voor corruptie, prijsafspraken, leegstaande megalomane gebouwen, bruggen zonder weg ernaartoe, de bouw van de maffia… Meer en meer ziet Europa nu ook in dat de bouw essentieel is voor de hele samenleving.”

Met de trein naar Brussel, vergaderen en opkomen voor de bouw. Als u de Nederlandse bouw een kaartje zou sturen. Wat staat daar dan op?
“Houd de horizon in de gaten. Sla de handen ineen. Een beetje zoals de Bouwagenda, maar dan nog iets breder, zodat achterlopers ook aangehaakt kunnen blijven. Waarom? De bouw is essentieel voor andere economische activiteiten en dus voor welvaart en welzijn … world peace – nee grapje. Mijn leden trekken de weg open, vervangen rioleringen, maar niemand heeft het erover dat wat zij doen essentieel is voor de volksgezondheid, en dus voor de mensen, en dus voor het functioneren van de maatschappij.”

Reageer op dit artikel