nieuws

Klimaatakkoord uitgelekt: dit staat de bouw te wachten

bouwbreed 7792

Klimaatakkoord uitgelekt: dit staat de bouw te wachten

Ruim 100.000 woningen moeten binnen drie jaar van het gasnet zijn losgekoppeld. Daarna moet het tempo snel omhoog naar jaarlijks 200.000 transformaties. Mét nieuwe tenders, normen, een halvering van de verhuurdersheffing, andere financieringsmogelijkheden en misschien zelfs een isolatieplicht. Dat staat in het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving dat Cobouw in handen heeft.

“We staan aan de vooravond van een grote verbouwing. De transformatie van onze 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen, veelal matig geïsoleerd en vrijwel allemaal verwarmd door aardgas, in goed geïsoleerde woningen en gebouwen, die we met duurzame energie verwarmen en waarin we schone elektriciteit gebruiken of zelfs zelf opwekken.”

Zo begint Diederik Samson, voorzitter van de sectortafel gebouwde omgeving, zijn bijdrage aan het Klimaatakkoord dat dinsdag wordt gepresenteerd.

Tekst loopt door onder de foto

Een grote verbouwing? Misschien is dat wel het understatement van deze eeuw. Het is een giga-opdracht. Hoe doe je dat, denkt menig bouwer? En is het betaalbaar? Hieronder staan de belangrijkste plannen uit het akkoord dat is afgetikt met meer dan honderd deskundigen in en om de bouw.

Zo denkt Samsom de klus te gaan klaren

Ruim 100.000 woningen van gas af voor 2022  
De komende drie jaar moeten er 102500 woningen van het gas af. (17.500 in 2019, 30.000 in 2020 en 55.000 in 2021) Vijftigduizend daarvan worden aangesloten op warmtenetten. De rest op hybride warmtepompen of (collectieve) (bodem-) warmtepompen. Corporaties stellen woningen beschikbaar voor schaalvergroting. Een speciale tenderregeling is in de maak. Vanaf 2021 moet het tempo snel omhoog naar 200.000 woningen per jaar.

Bestaande nieuwbouwplannen van gas
Vanaf 1 juli geldt een verbod op aardgas bij nieuwbouw. Ontwikkelaars doen er alles aan om ook bestaande plannen alsnog aardgasvrij te krijgen. Beoogd doel? 75 procent gasloze nieuwbouw tussen nu en eind 2021. Nu is dat 55 procent.

Normen utiliteitsbouw
Gebouw gebonden energieverbruik wordt genormeerd op basis van het energielabel. De onderliggende rekensystematiek wordt verbeterd waardoor deze beter het daadwerkelijke energieverbruik weergeeft.

Verplicht isoleren
Huizenkopers krijgen bij elke aankoop een aantrekkelijk aanbod om woningen te isoleren, met financieringsmogelijkheden. Als dat niet werkt, wordt isoleren verplicht vanaf 2030.

Norm maximale warmtevraag
Er komt een norm voor de maximale warmtevraag van woningen uitgedrukt in kWh/m2.

Bouwers reduceren prijzen tot 50 procent
De prijs van duurzame warmte en isoleren moet omlaag. Bouwbedrijven, warmteleveranciers en installateurs zetten in op kostendalingen tot 2030 van 15 tot mogelijk 50 procent. Fors wordt ingezet op het verbeteren van processen en technieken en verdergaande industrialisering van de bouw. Er is een besparingspotentie van 30 miljard euro.

Belasting omhoog en omlaag 
De belasting op energie moet verder omhoog (in 2020 met 5,5 cent per kubieke meter). De belasting op elektriciteit juist omlaag met 2,7 cent per kwh. Verdere stappen daarna zijn wenselijk en nodig, schrijft Samsom om isoleren en alternatieve verwarmingsopties te stimuleren.

Gebouw gebonden financiering
Het Rijk maakt gebouw gebonden financiering mogelijk door het Burgerlijk Wetboek aan te passen. Banken doen hun best om met aantrekkelijke arrangementen te komen. Het voordeel hiervan is dat een duurzame lening automatisch meegaat naar de nieuwe eigenaar.

Halvering verhuurdersheffing
De Verhuurdersverheffing gaat vanaf 2020 omlaag naar een structurele halvering.

Opschaling geothermie en aquathermie
Het aanbod van duurzame warmte via geothermie wordt opgeschaald van 3 PJ nu, naar 50 PJ in 2030 en 200+ in 2050. Waterbeheerders willen meer thermische energie uit water aanbieden: tussen 80 en 210 PJ in 2050.

Wijkgerichte benadering
Gemeenten bepalen met bewoners en gebouweigenaren per wijk de beste oplossingen.

Transitievisies
Met hulp van het Rijk en provincies – in zogeheten ‘energieregio’s’ mét ‘regionale energiestrategieën’ – stellen gemeenten uiterlijk eind 2021 een transitievisie vast. Daarin staat wanneer wijken onder handen worden genomen.

Meerdere stukken

Cobouw beschikt alleen over het eindstuk van de tafel voor de gebouwde omgeving. Er zijn er nog vier in omloop. Die gaan over elektriciteit, industrie, mobiliteit, en landbouw en landgebruik. Samen vormen ze een Klimaatakkoord. Ed Nijpels presenteert dat dinsdag. Daarna moet het nog worden doorgerekend door het CPB. Uiteindelijk is het laatste woord aan het kabinet.

Reageer op dit artikel