nieuws

Klimaatakkoord biedt bouwers kansen. Tien tips van Ed Nijpels

bouwbreed 1090

Klimaatakkoord biedt bouwers kansen. Tien tips van Ed Nijpels
Ed Nijpels houdt het overzicht over de vijf tafels

Ed Nijpels presenteert vandaag het Klimaatakkoord. Volgens hem zien echte ondernemers de kansen die het Klimaatakkoord biedt. Cobouw vroeg hem om tien tips voor de bouw. ‘Ed your service’

1. Het tempo ‘verduurzaming gebouwde omgeving’ moet fors omhoog. Bouwers die deze opschaling mogelijk maken staan vooraan voor grote langlopende projecten in het kader van de wijkgerichte aanpak.

2. Bij de bouwsector ligt de uitdaging om de totale kosten van verduurzaming van gebouwen fors te verlagen. Bij wind op zee lukte dat. Nu ligt de uitdaging bij de gebouwde omgeving. Orden de vraag, standaardiseer productie en zorg voor schaalgrootte.

3. Ontwikkel kennis over warmtenetten. Geothermie en restwarmte worden belangrijk.

4. Ontzorg gemeenten en woningcorporaties. Met de wijkgerichte aanpak van gemeenten en de corporaties als startmotor ligt er lokaal een grote opgave om wijk voor wijk de gebouwen te verduurzamen.

5. Ontzorg de burger. Eigenaren van koophuizen en VvE’s komen allemaal voor de vraag te staan hoe ze hun bezit kunnen verduurzamen. Voor bedrijven die adviseren, subsidie- en financieringsvraagstukken helpen op te lossen en de uitvoering regelen, ligt een grote markt in het verschiet.

6. Zet je MVO-woorden om in daden. Elke bedrijf dat communiceert dat het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen belangrijk vindt, blijft alleen geloofwaardig als het met substantiële bijdrages komt de uitstoot van CO2 te reduceren.

7. Ga circulair werken. Echt circulair werken, door volledig hergebruik van materialen, verlaagt de CO2-uitstoot in het hele bouwproces.

8. Maak je eigen logistiek en machinepark fossielvrij. Ook de bouwlogistiek zal efficiënter en schoner moeten worden.

9. Robotiseer, automatiseer, digitaliseer en innoveer. Het tekort aan personeel is zo deels op te lossen. Met minder mensen meer doen. Met innovaties kan je tot andere oplossingen komen dan tot nu toe gebruikelijk.

10. Investeer in samenwerking in onderwijs. Met goede arbeidsvoorwaarden, loopbaanperspectief, goede samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs en gebruik van de modernste technieken kan de bouwsector zich profileren als aantrekkelijke plek om te werken.

Reageer op dit artikel