nieuws

Gemeenten woedend op minister over brief bouwwet: “jokkenbrokkenrij”

bouwbreed 3040

Gemeenten woedend op minister over brief bouwwet: “jokkenbrokkenrij”

Bouw- en woningtoezichthouders zijn woedend op minister Ollongren. Aanleiding is een brief van Ollongren aan de Eerste Kamer over de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen. “Dit is gewoon jokkenbrokkenrij”, zegt Wico Ankersmit, directeur van de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland.

Ollongren stuurde de Eerste Kamer afgelopen vrijdag een brief over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Bouw- en woningtoezichthouders zijn verre van enthousiast. Directeur Ankersmit stelt zelfs dat Ollongren de senaat voorliegt.

“Ze suggereert dat er een akkoord is met gemeenten, maar dat is absoluut niet aan de orde”, zegt een getergde Wico Ankersmit, namens toezichthouders in Nederland. “Ze fietst er nu iets doorheen. Dit voelt als steek in de rug.”

Informatiepositie

Met acht partijen wordt al maanden gesproken over het afgelopen zomer ‘gesneuvelde’ wetsvoorstel. Vooral over de rol van de gemeente als bevoegd gezag is ophef. Gemeenten vrezen dat ze met het huidige voorstel niet goed kunnen handhaven, omdat ze tijdens het bouwen te weinig informatie krijgen.

De discussie heeft alles te maken met aangenomen amendementen van oud-PvdA-Kamerlid Albert de Vries. Hij wilde gemeenten vooral een sterkere positie geven, maar Ollongren lijkt dat niet van plan.

Ook zij heeft echter geen zin in gedoe. Ze wil de wet niet aanpassen, maar denkt toekomstige discussies te voorkomen door in lagere wetgeving duidelijk te maken hoe de bedoelingen van de PvdA moeten worden gelezen.

De nacht van Greetje

Ankersmit is echter niet gerust op een goede afloop. “In de brief van de minister staan vooral dingen we juist niet in het bestuursakkoord willen hebben. Dan heb je de poppen aan het dansen. Vooral omdat de Eerste Kamer morgen (dinsdag) deze brief in behandeling neemt.”

Plasterk en De Vries verlaten samen de zaal

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen strandde vorig jaar in de Eerste Kamer tijdens ‘de nacht van Greetje de Vries’. Het was de bedoeling dat de senaat zou stemmen over het wetsvoorstel, maar zo ver kwam het nooit: er was te veel onduidelijkheid over de aangenomen amendementen van de PvdA.

Over de wet wordt al jaren vergaderd. De wet introduceert privaat toezicht, een speciale toelatingsorganisatie voor methoden van kwaliteitsborging en een sterkere positie van de consument.

Ollongren wil de nieuwe wet invoeren samen met de Omgevingswet. De verwachting is dat die in 2021 ingaat.

Reactie minister

“Ik kan dit bijna niet geloven, reageert Daniel Koerhuis van de VVD. “Ik wil zo snel mogelijk een reactie van de minister op dit verhaal. Donderdag tijdens de procedurevergadering hoop ik die te krijgen.”

Minister Ollongren is zeer verbaasd over termen als ‘jokkenbrokkenrij’. “Met de brief aan de Eerste Kamer voldoet de minister aan haar toezegging om antwoord te geven op een aantal vragen die de Eerste Kamer bij de behandeling van het wetsvoorstel heeft gesteld. Deze vragen gaan over de inhoud en strekking van door de Tweede Kamer aangenomen amendementen, de reikwijdte van de aansprakelijkheid van de aannemer en de bevoegdheidsverdeling tussen bevoegd gezag en kwaliteitsborger.”

De woordvoerder vindt dat er geen sprake kan zijn van een misverstand. “In de brief wordt aangegeven dat er met de VNG wordt gewerkt aan afspraken over de invoering van het nieuwe stelsel. Daarbij is expliciet aangegeven dat deze te maken afspraken na de zomer voor bestuurlijke besluitvorming binnen de VNG worden voorgelegd. Er zijn dus nu geen afspraken met de VNG gemaakt.”

Ollongren besluit dat de weergave in de brief over de stand van zaken “zelfs met de VNG afgestemd”.

“Met de VNG is verder afgesproken om de komende periode de gesprekken voort te zetten, opdat de definitieve afspraken na de zomer binnen de VNG voor bestuurlijk akkoord kunnen worden voorgelegd. In de brief is aangegeven dat daarbij zoveel als mogelijk rekening zal worden gehouden met de door de VNG ingebrachte punten.”

 

 

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel