nieuws

Bredere kritiek op ‘misleidende’ bouwbrief minister

bouwbreed 2346

Bredere kritiek op ‘misleidende’ bouwbrief minister

Niet alleen toezichthouders voelen zich belazerd door minister Ollongren. Ook de Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is absoluut niet te spreken over de brief die de bewindsvrouw vorige week stuurde aan de Eerste Kamer over de toch al beladen wet kwaliteitsborging voor het bouwen. “Afspraken over de rol van bevoegd gezag? Die waren helemaal nog niet gemaakt.”

Lastig. En gevoelig. Zo kun je dit dossier wel beschouwen. De wet kwaliteitsborging voor het bouwen ligt al zeker een jaar stil, nadat het vorig jaar in de Eerste Kamer werd aangehouden. Stemmen? Doe maar niet. Te weinig draagvlak, te veel discussie. Vooral over de rol van het bevoegd gezag.

Minister Ollongren nam haar tijd. Tot vorige week, toen ze een brief naar de Eerste Kamer stuurde. In die brief legt ze uit hoe zij de rol van het bevoegd gezag ziet. Witte rook, dacht iedereen. Maar de rook bleek grijs.

Bouw- en woningtoezichthouders sloegen op tilt toen ze de brief van de D66-minister lazen. Weken van besprekingen met ambtenaren van de minister bleken voor niets geweest. Helemaal niets hadden ze meegekregen van deze brief. Ja ze waren goed op weg, maar afspraken. Ho maar.

‘U suggereert iets minister’

Nu blijkt dat ook de VNG absoluut niet te spreken is over de brief van de minister.

“Wij zijn verrast… dat u suggereert dat er afspraken zijn gemaakt over de rol van het bevoegd gezag”, schrijft de koepelorganisatie van gemeenten aan minister Ollongren.

Onjuist, vervolgt de VNG.

De Vereniging Bouw en Woning Toezicht Nederland reageerde eerder al ontstemd te zijn over de gang van zaken. Directeur Wico Ankersmit sprak zelfs over “jokkenbrokkerij”.

Mede naar aanleiding van zijn uitspraken in Cobouw stelde de Eerste Kamer een belangrijke vergadering (wanneer gaan we stemmen) over de wet deze week uit naar dinsdag.

Op het matje

De VVD in de Tweede Kamer wil voor die tijd opheldering van de minister. De VNG dringt aan op een schriftelijke ronde voor de Eerste Kamer en stelt voor een begeleider in te schakelen die het verstoorde proces kan bespoedigen.

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen is vorig jaar gestrand in de Eerste Kamer. Oud-minister Plasterk besloot de wet niet in stemming te brengen, omdat er geen zicht was op een meerderheid in de senaat.

Kritiek is er vooral over de rol van het bevoegd gezag. Met de komst van private kwaliteitsborgers wordt de rol van bouw- en woningtoezichthouders kleiner. Wel mogen ze bij twijfel bouwplannen stilleggen.

Opleverdossier

Gemeenten en toezichthouders vrezen echter dat ze straks te weinig informatie hebben om die afweging goed te kunnen maken. Oud-Kamerlid Albert de Vries van de PvdA dacht daar een oplossing voor te hebben gevonden, maar juist daarover is nu al ruim een jaar discussie.

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen introduceert een opleverdossier en verbetert de positie van opdrachtgevers bij bouwfouten. Bouwend Nederland verzet zich tegen de verhoogde aansprakelijkheid voor bouwbedrijven bij zakelijke opdrachtg

Reageer op dit artikel