nieuws

Van Veldhoven gelooft heilig in asbestverbod in 2024

bouwbreed Premium 660

Van Veldhoven gelooft heilig in asbestverbod in 2024

Hoewel deskundigen twijfelen of een verbod op asbestdaken in 2024 haalbaar is, wil staatssecretaris Stientje van Veldhoven zich vasthouden aan deze datum. Zij gelooft wel dat het mogelijk is om alle asbestdaken voor die tijd te saneren.

Dat schrijft de staatssecretaris woensdag in een nota aan de Tweede Kamer. Daarin geeft ze antwoord op vragen over het voorgenomen verbod, dat later dit jaar in stemming wordt gebracht.

Versnelling opvoeren

De staatssecretaris ziet mogelijkheden om de reeds ingezette versnelling van vorig jaar (in 2017 is er 11 miljoen vierkante meter asbest gesaneerd, een stuk meer dan de jaren daarvoor), verder op te voeren. Ze ziet dat er steeds meer partijen bij de asbestsanering zijn betrokken die diverse initiatieven ontplooien, waaronder het geven van voorbeelden voor het vormen van collectieven en renteloze leningen. Dit moet volgens Van Veldhoven ervoor moet gaan zorgen dat het de 80-90 miljoen vierkante meter asbestdek voor 2024 verwijderd is.

Als de asbestsanering in hetzelfde tempo doorgaat als vorig jaar, wordt de datum niet gehaald. Dan zijn alle asbestdaken rond 2026 pas gesaneerd. Volgens Van Veldhoven is dit te laat, omdat tegen 2024 alle asbestdaken ten minste dertig jaar oud zijn en die vormen dan een groot gevaar voor de leefomgeving. Al  na vijftien tot twintig jaar komen veel schadelijke asbestvezels vrij.

Hoge kosten voorkomen

De keuze om alle asbestdaken in 2024 te verbieden is gemaakt om hoge kosten en willekeur te voorkomen. “Per gebouw vaststellen dat een asbestdak een risico vormt, is niet uitvoerbaar in de praktijk en stelt bevoegd gezag voor hoge kosten”, verklaart Van Veldhoven in de nota.

Deskundigen twijfelen echter of het verbod wel haalbaar is in 2024. Ze voorzien praktische problemen, schrijft Amweb, en bovendien vragen ze zich af of het wel nodig is.

Overleg over werkbakjes

Of de regels rondom asbest saneren vanuit werkbakjes die aan kranen hangen aangepast worden, is nog niet bekend, staat ook te lezen in de nota. Op dit moment is dat verboden, omdat het te gevaarlijk zou zijn. Volgens Van Veldhoven wordt er overleg gevoerd met de sector hierover. “Er zal onderzoek worden gedaan om na te gaan in welke situaties op dit moment problemen ontstaan bij de inzet van bestaande toegestane werkmethoden en welke veilige oplossingen voor deze problemen mogelijk zijn”, schrijft ze.

Reageer op dit artikel