nieuws

 “Scheurtjes in de breedplaatvloeren? Het waren brievenbussen!”

bouwbreed 7008

 “Scheurtjes in de breedplaatvloeren? Het waren brievenbussen!”

Hoeveel gebouwen staan er nu echt op scherp? En hoe groot is het probleem met de breedplaatvloeren werkelijk? Een commissie van de Tweede Kamer voelde de hoofdrolspelers aan de tand over de kwestie die bouwers al een jaar lang slapeloze nachten bezorgt.  

Ze zijn er allemaal, donderdagmiddag in de Wttewaall van Stoetwegenzaal van het Tweede Kamercomplex: de hoofdrolspelers van de breedplaatvloerenkwestie. De vaste kamercommissie wil het naadje van de kous weten en heeft ze uitgenodigd voor een hoorzitting: Simon Wijte (Hageman), Rob Plug (BubbleDeck), Gerrie Dieteren (TNO), Pieter Plass (Centraal Bureau Bouwbegeleiding), Wiko Ankersmit (Vereniging Bouw en Woningtoezicht), Bob Gieskens (VNconstructeurs) en Hans Galjaard (Bouwend Nederland).  Op de 25 stoelen tellende publieke tribune zitten ook nog een paar bekende namen, maar die zijn veroordeeld tot de rol van toehoorder.

De gekozen vorm, waarbij de Kamerleden eerst alle vragen stellen die vervolgens één voor één door de experts worden beantwoord is niet de formule om te komen tot een levendige discussie. De meeste punten die ter sprake komen zijn bovendien al aangestipt in de position papers die ze hebben mogen indienen en die ze elk in twee minuten tijd kort mogen toelichten.

Het voorstel van Pieter Plass om weer stopmomenten in het bouwproces in te lassen, zoals vroeger, lijkt op brede instemming van alle aanwezigen te kunnen rekenen. Het hoeft volgens de directeur van CBB niet per se verankerd te worden in de wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die nog altijd wacht op goedkeuring. Het zou ook als een regeling aan die wet kunnen worden toegevoegd. “Als er maar af en toe verplichte momenten zijn dat een externe inspecteur komt kijken, voordat er wordt verder gebouwd. Want als het beton eenmaal is gestort kun je niet meer zien hoe de wapeningconfiguratie is.”

Het lego model blijft ongebruikt

Wico Ankersmit komt er niet aan toe het bekende lego-modelletje te demonstreren dat hij heeft meegenomen. Hij heeft het al diverse keren voor televisiecamera’s ingezet om aan leken duidelijk te maken hoe zo’n breedplaatvloer is opgebouwd en hoe hij bezwijkt, zoals in Eindhoven is gebeurd. Maar de kamerleden vragen er niet naar en hij neemt het ongebruikt weer mee terug naar huis.

Net als Rob Plug van Bubbledeck trouwens, die een serie balkjes meetorst waarmee hij hoopt aan te tonen dat schuif helemaal geen rol speelt bij het bezwijken van breedplaatvloeren. Er is alleen een beweging naar beneden en niet opzij.  Voor de geïnteresseerden geeft hij na afloop nog een demonstratie in het atrium van het kamergebouw.”

Achttien grove fouten zijn er gemaakt

Plug spreekt van alle aanwezigen het minst omfloerst en het minst als een beroepsvergaderaar. Hij is ook degene die van alle aanwezigen het zwaarst te lijden heeft van de kwestie. Zonder omhaal verzekert hij overigens dat er helemaal geen breedplaatvloerkwestie is. “Er is geen sprake van een systeemfout die er langzaam in zou zijn geslopen bij de constructeurs, prefab-leveranciers en aannemers. Er zijn in Eindhoven door BAM gewoon hele grove fouten gemaakt.” Achttien somt hij er op in zijn position paper. De meeste daarvan zijn ook gedocumenteerd in de rapporten van Hageman en TNO. “Ze spreken daar van scheuren bij de kolommen. Maar dat waren geen scheuren, het waren brievenbussen! Ze stonden open. De garage was feitelijk al bezweken op dat moment. Maar wat men deed was ze cosmetisch repareren.”

De versterkingsmaatregelen die nu plaatsvinden bij veel gebouwen leiden volgens Plug tot onherstelbare beschadigingen. Zoals gebouw X in Zwolle waar duizenden bollen worden aangeboord en gevuld met krimparme mortel  Ze brengen gebouw X en ook het voorzetgebouw in Utrecht en het Polakgebouw in Rotterdam op slopershoogte! En hoe kan het toch dat het zo stil blijft rond al die gebouwen die zijn proefbelast? Omdat ze blijken te voldoen. Omdat de vloeren sterk genoeg zijn en er helemaal geen probleem is rond de voegen. Maar niemand voelt zich geroepen om dat eens klip en klaar te vertellen.”

Iedereen houdt de problemen liever stil

Van Plass willen de kamerleden nog weten hoe het toch kan dat hij zo’n beetje als enige overzicht lijkt te hebben op hoeveel gebouwen er nu een rode of oranje status hebben volgens het stappenplan. Op zijn website komt de directeur van het Centraal Bureau Bouwbegeleiding op een totaal van zo’n honderd gebouwen, waaraan gebruiksbeperkingen zijn gesteld. Maar hij gebruikt daarvoor alleen openbare bronnen. Veel projecten halen de publiciteit niet omdat de ingenieursbureaus en adviseurs, ook zijn eigen CBB, gebonden zijn aan geheimhouding. De meeste partijen houden problemen liever stil. Plass schat dat het daadwerkelijke aantal gebouwen met problemen drie keer zo hoog ligt. Dan gaat de teller dus richting de driehonderd.

We lopen natuurlijk ook voorop in de toepassing van zelfverdichtend beton.

Hoe het nader onderzoek er precies uitziet dat aan de TU Eindhoven plaatsvindt daar wordt Simon Wijte niet naar gevraagd. De hoogleraar maakt wel duidelijk dat het rapport pas eind dit jaar klaar zal zijn. In de wandelgangen valt te beluisteren dat er specificaties per vloersysteem worden opgesteld. Voor de Cobiax-vloeren, de U-boot systemen, de Bubbledecks en de andere breedplaatvloersysteen komen aparte waarden in plaats van de grenswaarde  van 0,4 N/mm2 die nu in het stappenplan staat. En waarschijnlijk wordt er ook niet alleen maar naar schuifspanning gekeken, maar ook naar andere factoren. Want de problematiek is complexer dan de Nederlandse norm aangeeft.

Nederlandse industrie zoekt ambitieus de grenzen op

En hoe zit het toch met dat oprekken van de techniek van de breedplaatvloeren door steeds grotere overspanningen en dunnere vloeren te realiseren? En in hoeverre speelt de problematiek ook in het buitenland? De vier aanwezige leden van de vaste kamercommissie voor Binnenlandse Zaken willen het graag weten. Dieteren en Wijte hebben hun bevindingen begin dit jaar ingebracht in internationale betoncommissies. Hun buitenlandse collega’s waren toch wel verbaasd en verzekerden dat ze daar lang niet zo ver gingen in de toepassing van breedplaatvloeren als in Nederland. Wijte: “We zijn in Nederland nou eenmaal ambitieuzer dan in andere landen. En we zijn ook bij uitstek een prefab-land. We lopen natuurlijk ook voorop in de toepassing van zelfverdichtend beton”.

Ook dat kan rekenen op een felle reactie van Plug. “Er zijn voorbeelden in het buitenland van projecten met overspanningen tot wel 21 meter. En daar is niks aan de hand. Het is angst die regeert in Nederland. Iemand roept iets en vervolgens houdt iedereen op met zelfstandig denken. Maar er is geen systeemfout.” Plug heeft zijn zinnen gezet op de Onderzoeksraad voor Veiligheid die ook nog altijd met de kwestie bezig is. Hij rekent erop dat die de waarheid boven tafel brengt. Het is het meest emotionele moment van de hoorzitting. Tegen het einde, als de strakke regels van het protocol wat worden gevierd, aangezien er nog wat tijd over is.

Discussie moet naar hoger plan: de plenaire zaal

CDA-kamerlid Erik Ronnes vertelt na afloop toch wel geschokt te zijn door de uitspraak van Simon Wijte dat die niet alle van de achttien bouwfouten die BAM volgens Plug heeft gemaakt bij de parkeergarage in Eindhoven heeft kunnen onderzoeken.  Hij kan dus ook niet 100% uitsluiten dat één ervan een rol heeft gespeeld bij de instorting, al zegt hij dat ze niet doorslaggevend waren. En het zit het CDA-kamerlid ook niet lekker dat alle lijnen in de discussie altijd weer samenkomen bij die ene man. Voor VVD-kamerlid Daniel Koerhuis is het allang duidelijk dat de problematiek op een hoger plan behandeld moet worden: in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Hij heeft dat verzoek een maand geleden al geplaatst en zal het nog eens bekrachtigen. Voor het zomerreces gaat dat niet meer lukken, maar hij rekent er op dat er dit najaar een debat komt. Dan moet er ook eens meer duidelijk worden over die wet Kwaliteitszorg voor het Bouwen.

Reageer op dit artikel