nieuws

Extra toets op onderhoud Rijksmonument: Fiscale aftrek verdwijnt

bouwbreed 1942

Extra toets op onderhoud Rijksmonument: Fiscale aftrek verdwijnt

De fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumenten vervalt per 1 januari 2019. Daarvoor in de plaats komt een subsidieregeling voor maximaal 35 procent van de kosten voor woningen en 60 procent voor kastelen en watermolens. Ook gaat het Rijk strenger controleren of het onderhoud wel goed is uitgevoerd.

De maatregelen hoort bij een nieuw pakket voor erfgoed, waar het kabinet komende vier jaar 325 miljoen euro extra voor uittrekt. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met het voorstel van cultuur-minister Ingrid van Engelshoven om meer geld te steken in de restauratie en verduurzaming van (grote) monumenten, voor de bescherming van archeologische vindplaatsen en voor het verbeteren van de toegankelijkheid van erfgoed.

Van Engelshoven: “Het erfgoed in Nederland staat er goed bij. Historische gebouwen zijn opgeknapt en molens zijn gerestaureerd. Duizenden vrijwilligers zijn betrokken. Nu is het tijd om een volgende stap te zetten door gebouwen nieuw leven te geven, monumenten te verduurzamen en de toegankelijkheid van historische plekken te vergroten.”

Omzet naar subsidie

De fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumentenpanden wordt per 1 januari 2019 omgezet in een subsidieregeling. Daardoor blijft structureel 57 euro miljoen voor monumentaal onderhoud beschikbaar. Het budget voor onderhoud van particuliere monumentenpanden wordt hiermee effectiever en doelmatiger ingezet.
Alle huidige en toekomstige particuliere eigenaren kunnen een beroep doen op de subsidieregeling voor de instandhouding van hun rijksmonumentale woningen. Eigenaren krijgen door de regeling compensatie van de meerkosten die gemaakt worden voor het behoud van de monumentale waarden. Dat houdt in dat eigenaren in de regeling maximaal 35 procent subsidie krijgen voor gemaakte kosten. Ook gaat er beter toegezien worden of het onderhoud op een juiste manier wordt uitgevoerd, door een kwalitatieve toetsing.

Vakmanschap

Vakmanschap is een probleem in de bouw. Ook vakmensen in de restauratiesector zijn steeds lastiger te vinden. Daarom wordt 3,8 miljoen euro gestoken in opleidingen en vakmanschap. Voor de instandhouding van erfgoed is kennis en kunde namelijk essentieel. Van Engelshoven: “Het is belangrijk dat jonge mensen die gedreven zijn om ons erfgoed te behouden een goede opleiding krijgen en nieuwe creatieve oplossingen zoeken.”

Daarnaast kunnen eigenaren van bijvoorbeeld kerken, watertorens, kastelen en buitenplaatsen meer subsidie voor hun onderhoud krijgen via de subsidieregeling instandhouding monumenten. Eigenaren kunnen via de regeling een subsidie voor 60 procent van de kosten krijgen, dat is nu 50 procent. Ook wordt het budget voor groene monumenten verdubbeld naar 10 miljoen euro.

Grote monumenten

Komende jaren wordt extra geïnvesteerd in de instandhouding van monumenten. In de periode 2018 – 2021 is in totaal 95 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie, herbestemming en verduurzaming van (grote) monumenten. Eerder is al aangekondigd dat dit jaar 34 miljoen euro vrijkomt voor onder andere de Grote Kerk in Naarden en de Domkerk in Utrecht.

Leegstaande kerken herbestemmen

Het kabinet heeft speciale aandacht voor monumentale kerken, ook als die leeg komen te staan. Belangrijk is dat gemeentes een visie ontwikkelen op de toekomst van kerkgebouwen. Komende jaren wordt circa 13 miljoen euro uitgetrokken te helpen kiezen welke kerken hun functie voor de eredienst behouden en welke kerken een andere functie krijgen.

Reageer op dit artikel