nieuws

Curator: fraude bij faillissement Bouwgroep Moonen

bouwbreed 10946

Curator: fraude bij faillissement Bouwgroep Moonen
Bouwgroep Moonen ging ten onder door de gestegen bouwkosten. Foto Erald van der Aa

Bij het faillissement van Bouwgroep Moonen is mogelijk gefraudeerd. Vlak voordat het bouwbedrijf in april failliet ging, is er door Reco Holding een dubieuze transactie met Bouwgroep Moonen afgesloten.

Dat melden curatoren Ralf van der Pas en Ilona van de Klundert in hun eerste faillissementsverslag. Het gaat volgens hen om paulianeus handelen.

Bouwgroep Moonen ging begin april van dit jaar failliet. Het vermeende voordringen bij het aanstaande faillissement ving aan in januari, dus een paar maanden ervoor.  Toen verkocht Bouwgroep Moonen al zijn materieel aan Reco voor 850.000 euro. Reco zou het ongebruikte materieel ophalen op de bouwplaatsen en werven en Bouwgroep Moonen zou een gebruiksvergoeding betalen voor het materieel dat nog wel in gebruik was. De eerste 75 procent van de 850.000 euro hoefde pas op 31 december 2018 door Reco betaald te worden. Een jaar later, op 31 december 2019, moest de rest betaald worden. Van de koopsom zou Reco 500.000 euro niet hoeven te betalen als Bouwgroep Moonen in surseance van betaling zou raken of failliet zou gaan.

De curatoren vinden deze transactie geen zuivere koffie en hebben de vernietiging van de overeenkomst ingeroepen op basis van de faillissementspauliana. Ze zullen in het tweede faillissementsverslag nader op de kwestie ingaan.

384 schuldeisers

Bouwgroep Moonen ging failliet doordat in 2015 en 2016 werken zijn aangenomen tegen achteraf te lage prijzen. Na het faillissement hebben 384 schuldeisers zich gemeld. Ze hadden gezamenlijk 17,6 miljoen euro te goed van Bouwgroep Moonen. Waarschijnlijk loopt dat bedrag nog aanzienlijk op, omdat ING Bank haar vordering nog in zal dienen.

Uit het verslag wordt ook duidelijk hoe de laatste maanden voor het bankroet verliepen. De directie dacht na het forse verlies van 2016 (9 miljoen euro) het ergste achter de rug te hebben en over 2017 op een positief resultaat voor belastingen van ongeveer 1 miljoen euro uit te komen.

Maar na het doorrekenen van de projecten in het eerste kwartaal van 2018, luidde de conclusie dat het resultaat met 11 miljoen euro naar beneden moest worden bijgesteld. Bouwgroep Moonen koerste aan op een verlies van ruim 10 miljoen euro. Als gevolg van deze verliezen nam de liquiditeitsdruk verder toe, aldus het bestuur. In de markt ontstonden bovendien geruchten over de slechte financiële positie van gefailleerden, waardoor betalingstermijnen werden ingekort en kredietverzekeraars geen dekking meer boden op vorderingen van leveranciers.

ING trok stekker eruit

Op 29 maart trok ING de stekker eruit door de kredietfaciliteit op te zeggen. De directie van Bouwgroep Moonen restte niets anders dan surseance van betaling aan te vragen. Vier dagen later werd die status omgezet in een faillissement, aangezien gefailleerden niet aan hun lopende verplichtingen konden voldoen en er geen redder op de proppen kwam.

Twee weken na het faillissement werd bekend dat Moonen in Brabant in afgeslankte vorm verder gaat.

Reageer op dit artikel