nieuws

Betonvermaler moet beton weer splitsen in zand, grind en cement

bouwbreed Premium 2087

Betonvermaler moet beton weer splitsen in zand, grind en cement

Het was de grote uitdaging om beton weer terug te brengen tot zijn grondstoffen. Dat zou circulariteit vooruit helpen. Tot nu toe kon dat niet, maar in het FD wordt bericht dat morgen in Zaandam een nieuwe machine wordt gepresenteerd die beton weer kan splitsen in zand, cement en grind. Het is een initiatief van Michel Baars van New Horizon en de Rutte Groep.

De grote winst van de nieuwe machine zit in het hergebruik van de grondstoffen, maar het zou ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de beperking van de Co2-uitstoot. Bij elke ton nieuw beton komt er een ton CO₂ vrij, vertelt Michel Baars van New Horizon, tegen het FD.

Volgens Baars is de cement- en betonproductie wereldwijd goed voor circa 6% van de totale CO₂-uitstoot. Even veel als die van alle verkeersmiddelen wereldwijd samen.

Tot tot nu toe wordt betonpuin gebruikt voor de onderlaag bij wegen

Tot tot nu toe wordt betonpuin gebruikt voor de onderlaag bij wegen, maar als het cement er uit wordt gehaald, wordt het echt circulair. Dan kan er nieuw beton worden gemaakt.

De betonvermaler is een samenwerking tussen Baars’ New Horizon en de grond- weg- en waterbouwer Rutte Groep. ABN Amro financierde de bouw van de eerste machine, die 130.000 ton beton per jaar kan vermalen.

De machine versplintert het beton niet langer, zoals traditioneel gebeurt, maar walst het puin

De innovatie in Zaandam is dat de machine het beton niet langer versplintert of kapot drukt, zoals traditioneel gebeurt, maar het puin wordt gewalst en heen en weer gewreven.

Volgens de betrokkenen is er veel terug te winnen. Een groot deel van het cement dat bij de productie van beton is toegevoegd, heeft nooit chemisch gereageerd en zit opgesloten in het beton. Dit cement wordt met de nieuwe methode vrijgemaakt. Zo kan 30% tot 50% teruggewonnen worden, wordt gezegd in het FD.

Het nieuwe procedé zou ook niet duurder te zijn doordat aan de voorkant de kosten dalen.

Lees hier het verhaal met Betonhuis-voorzitter Rob van Gijzel over de duurzaamheidseisen aan de beton industrie.

Reageer op dit artikel