nieuws

Veel tenderfrustratie: Kloof tussen regels en praktijk

bouwbreed 1482

Veel tenderfrustratie: Kloof tussen regels en praktijk

De kloof tussen tenderbeleid en de praktijk is groot. Veel marktpartijen mijden liever overheidsaanbestedingen en dat baart de Tweede Kamer zorgen. De Kamerleden horen de frustraties aan en beloven zo min mogelijk te morrelen aan de Aanbestedingsregels. Het probleem zit namelijk niet in de wet, maar in de uitvoering.

De hoorzitting donderdag in de Tweede Kamer is een prelude voor het overleg met staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken dat 24 mei staat gepland. “Het is voor het eerst dat de Kamer niet over aanbestedingen praat, maar met de partijen uit de praktijk”, trapt oud-Kamerlid Matthijs Huizing af. Hij dook afgelopen twee jaar op verzoek van het ministerie in de praktijk van het aanbesteden en kwam met Actieagenda met 23 aanbevelingen om de frustraties aan te pakken. “Geef dat tijd”, drukt hij de Kamerleden op het hart.

Het probleem is de gebrekkige uitvoering

De bouw krijgt ruim baan om de frustraties aan te kaarten. Zowel Bouwend Nederland, als de architecten (BNA) als de aannemersfederatie (AFNL) mochten aanschuiven. Het is een herhaling van zetten. Het scala van ergernissen komt voorbij: onnodig clusteren, gebrek aan innovatie, eenzijdige contractvoorwaarden, hoge tenderkosten en de rol van de laagste prijs. Lastig is dat de problemen in de praktijk vooral het gevolg zijn van een gebrekkige uitvoering en de oplossing draait om houding en gedrag bij aanbestedende diensten en de markt. Maar de frustratie zit niet op een punt en ook dat maakt een uniforme aanpak lastig.

Hoe nu verder?

Sharon Gesthuizen (AFNL): “We zijn blij met het traject, maar veel frustraties waren al bekend. De kernvraag is: hoe nu verder?”

Daar heeft de Tweede Kamer ook geen pasklaar antwoord op. Het CDA wil weten waarom marktpartijen afhaken en Groen-Links wil weten hoe clusteren zich verhoudt ten opzichte van versnipperde projecten. En PvdA hoort met zorg aan hoe duurzaamheid nauwelijks een rol speelt bij tenders. “Hoe moet het dan met de doelstellingen van Parijs?”

Initiatiefnemer Martin Wörsdörfer (VVD) vraagt het de opdrachtnemers op de man af tijdens de hoorzitting van de Vaste Kamercommissie: Wat verwachten jullie nu van de Tweede Kamer? Zijn analyse is scherp: “Ik constateer dat dezelfde onderwerpen leven bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Het gaat over trechteren en clusteren, maar er leven vooral zorgen over de leidende rol van de laagste prijs, ondanks de verplichting om met kwaliteitscriteria te werken. Daar moeten jullie toch samen uit kunnen komen.” En dan moeten we constateren dat daar de schoen wringt en dat dat om uiteenlopende redenen nog steeds niet is gelukt.

Lees alle papers van zowel opdrachtgevers en opdrachtnemers


Actiepunten van Huizing

 1. De publicatie ‘ organisatorische aspecten van inkoop’
 2. Factsheet over de inkoopfunctie
 3. In kaart brengen van de verschillende bestaande inkoopsamenwerkingen
 4. Coördinatiepunt voor het structureel organiseren van marktdagen in het hele land
 5. Pilotproject voor het inzetten van een marktpartij bij het opstellen avn de specificatie
 6. Delen van ervaring minor ‘inkoopmanagement’ met andere HBO-instellingen en ontwikkelen van nieuwe visie op inkooponderwijs
 7. Een paspoort voor aanbestedende diensten
 8. Een uniform SROI-beleid en werkwijze in alle 35 arbeidsregio’s
 9. Aanpassing toelichting VNG-model Uniforme Inkoopvoorwaarden
 10. Opstellen paritaire contractvoorwaarden per branche
 11. Verkennen en bevorderen van ‘ruimere’ wijze van uitvragen
 12. Opstellen van handreiking ‘nader selecteren’
 13. Inzichtelijk maken van de problematiek rond clusteren en voorstellen doen voor verbetering in de huidige praktijk.
 14. Opstellen van een handreiking ‘Tenderkostenvergoeding’
 15. Opzetten van Regionale Adviespunten Aanbesteden
 16. Publiceren en uitleggen van best practices ‘Gunnen op laagste prijs’
 17. Ontwikkelen van een EMVI-tool
 18. Updaten van marktdossiers
 19. Aandacht vragen voor planning, termijnen en kwaliteit van beantwoording
 20. Ontwikkelen van een formulier voor evaluatie van afloop van aanbesteding
 21. Maken van een infographic tendercommunicatie
 22. Het instellen van een prijs voor beste aanbestedende dienst
 23. Opzetten en uitvoeren van de campagne ‘Beter Aanbesteden’

Bron: Actieagenda Beter Aanbesteden

 

Reageer op dit artikel