nieuws

Nieuw experiment voor meer regionale invulling MBO’s

bouwbreed 462

Nieuw experiment voor meer regionale invulling MBO’s

MBO-instellingen krijgen vanaf volgend jaar de ruimte om regionale vraagstukken in het lesprogramma op te nemen. Dit is geregeld in een nieuw experiment van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zo kunnen scholen in Groningen bijvoorbeeld de opleiding aardbevingsbestendig bouwen aanbieden.

Ondanks het feit dat het kabinet de gasproductie in Groningen heeft teruggeschroefd, blijft aardbevingsbestendig bouwen in de regio voorlopig nog wel nodig, verwachten kenners. Het zou daarom niet zo gek zijn als MBO-scholen in de regio Groningen daar meer aandacht aan zouden besteden.

‘Arbeidsmarkt verandert in hoog tempo’

Via het nieuwe experiment ‘Ruimte in de regio’ van het ministerie van OCW krijgen scholen meer mogelijkheden om het onderwijs beter op dit soort regionale opgaves beter aan te sluiten. Dit is nodig, stelt het ministerie, aangezien de arbeidsmarkt in een steeds hoger tempo verandert en de eisen die aan afgestudeerden worden gesteld mee veranderen.

MBO-instellingen bestaan straks uit een landelijk deel en een regionaal keuzedeel. In het regionaal deel kunnen instellingen het onderwijs afstemmen op de specifieke behoeften van de regionale arbeidsmarkt. Dit doen zij samen met werkgevers, bijvoorbeeld met meer leren in de praktijk. Een voorbeeld van een mogelijk regionaal keuzedeel is de opleiding aardbeving bestendig bouwen in Groningen.

Experiment moet nog door de Kamer

Het is de bedoeling dat het experiment op 1 januari 2019 in werking treedt. Eerst wordt het experiment aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. Daarna zal de Raad van State nog advies geven over het experiment.

Reageer op dit artikel