nieuws

Mislukte bouwprojecten eindigen in faillissement voor CECBouw

bouwbreed Premium 3938

Mislukte bouwprojecten eindigen in faillissement voor CECBouw

Na ernstige conflicten met de twee enige opdrachtgevers is het Eindhovense bedrijf CECBouw (Circulaire Economie Consortium) nu failliet verklaard. Een dag voorafgaand aan het faillissement verloor de aannemer een kort geding dat het had aangespannen tegen een van die opdrachtgevers: het Driestar College in Gouda. Ook in Bergen op Zoom waren er problemen met een bouwproject.

Op de eigen website omschrijft CEC zich als een consortium van bouwbedrijven en installateurs die samenwerken bij de realisatie en exploitatie van circulair vastgoed. De afgelopen jaren renoveerde de aannemer onder meer een klooster, een schoolgebouw en een hotel op een duurzame manier, zo blijkt uit de lijst van referentieprojecten. Het bedrijf bestond slechts uit twee personen: directeur Wil Sanders en een administratief medewerkster. Voor de uitvoering van projecten huurde het bedrijf onderaannemers in. CEC heeft maar kort bestaan. Het bedrijf is in 2016 opgericht.

Curator ziet geen mogelijkheden voor een doorstart

Een doorstart zit er niet volgens waarnemend curator Ben Arends, die zijn kantoorgenoot Martijn Versantvoort tijdelijk vervangt vanwege een vakantie van die laatste. Behalve de afwikkeling van de twee mislukte projecten had CEC verder geen werk meer onderhanden. Twee dagen voor het faillissement had CEC uitstel van betaling gekregen. Directeur Sanders wilde meer tijd om de problemen op te lossen, maar de curatoren hadden daar geen vertrouwen in en drongen aan op een faillissement.

Zowel een bouwproject in Gouda als Bergen op Zoom bracht de aannemer in problemen. In Bergen op Zoom ging het om verzamelgebouw Eventum, dat CEC bouwde in opdracht van de gemeente. Begin dit jaar legde Bergen op Zoom de bouw stil omdat de gemeente ontevreden was over de kwaliteit en voortgang van het project. De gemeente zag aankomen dat de geplande opleverdatum van 1 april niet gehaald zou worden. Ook liet de geleverde fundering te wensen over, omdat die niet de minimaal vereiste levensduur zou halen. Er ontstond discussie over herstelwerkzaamheden, die volgens de gemeente onvoldoende opgepakt werden. Omdat de gemeente uiteindelijk geen heil meer zag in een goede afloop stuurde ze aan op beëindiging van het contract met CECBouw.

CEC werd begin dit jaar aan de kant gezet omdat het werk aan school niet opschoot

De nieuwbouw en renovatie op een van locaties van het Driestar College in Gouda eindigde eveneens in een conflict. CEC werd begin dit jaar door het schoolbestuur aan de kant gezet omdat het werk niet opschoot. De bouw, waarmee ruim 5 miljoen euro gemoeid was, was in april 2017 gestart en zou een half jaar duren. Nadat de eerste opleverdatum niet gehaald werd, miste CECBouw ook nieuwe opleverdata. Het schoolbestuur kreeg bovendien klachten van onderaannemers over betalingsachterstanden en er rezen twijfels over de financiële situatie van CEC.

Toen het schoolbestuur de overeenkomst ontbond, sloot de aannemer de bouwplaats. Door retentierecht uit te oefenen op een onafgebouwde sporthal wilde het bedrijf het Driestar College dwingen om een achterstallige betaling van ruim 1,2 miljoen euro te voldoen. Toen dat niet hielp stapte CEC naar de rechter. De bouwer eiste niet alleen betaling van het bedrag dat Driestar nog verschuldigd zou zijn, maar ook wilde CEC de kans krijgen om verder te gaan met de bouw. Volgens het bouwbedrijf zijn de problemen en vertragingen tijdens de bouw geheel toe te rekenen aan het Driestar College. Het benodigde funderings- en bodemonderzoek dat de school zou uitvoeren, deugde niet. De problemen die daaruit voorkwamen leidden tot meerwerk, dat CEC voorschoot.

Afwikkeling bouwgeschillen overgenomen door curator

De voorzieningenrechter verwierp de eisen van CEC in de uitspraak van 2 mei en oordeelde bovendien dat de aannemer het retentierecht moest opheffen, op last van een dwangsom. Volgens de rechtbank heeft Driestar voldoende aannemelijk gemaakt dat de niet gehaalde oplevertermijn te wijten is aan CEC. Ontbinding van het contract was dan ook gerechtvaardigd.

Nu CEC failliet is, neemt de curator de afwikkeling van de bouwgeschillen met Driestar College en de gemeente Bergen op Zoom over. “Het retentierecht gaan we opheffen. Daar hebben we met Driestar al over gesproken”, aldus Arends.

Reageer op dit artikel