nieuws

Met middelgrote en kleine bouwers gaat het financieel steeds beter

bouwbreed Premium 1051

Met middelgrote en kleine bouwers gaat het financieel steeds beter

Het gaat goed met het mkb in de bouw. De omzet groeide met 13 procent in 2017. De winst steeg met 26 procent. Wel stegen de personeelskosten sterk.

Dat constateert accountantsorganisatie SRA, dat zevenduizend jaarrekeningen onder de loep nam, waaronder zevenhonderd bouwbedrijven, voornamelijk mkb-bedrijven. “De bouw behoort opnieuw tot de uitblinkers”, stellen de accountants.

De financiële positie van bouwbedrijven is in 2017 verder verbeterd. Het eigen vermogen kwam ruim 13 procent hoger uit dan een jaar eerder, terwijl de langlopende schulden met bijna 2 procent omlaag gingen. De solvabiliteit is opnieuw verbeterd, met 5,6 procent.

De winst steeg met 26 procent. De winstgroei is minder groot dan de in jaren 2014 tot 2016. Van 2015 op 2016 steeg de winst zelfs met 81 procent.

Personeelskosten stijgen met 9,5 procent

Minder gunstig voor de bouw is dat de personeelskosten hard stegen. Volgens SRA sneller dan in andere sectoren. Vorig jaar stegen de personeelskosten met 9,5 procent. De lonen zijn toegenomen als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Ook de inkoopwaarde nam met 9,5 procent toe.

Opvallend noemen de accountants ook de stijging van de kortlopende schulden met 5,6 procent ten opzichte van een 2016. De afschaffing van het pensioen in eigen beheer speelt hierbij een rol; daardoor zijn de pensioenvoorzieningen naar het eigen vermogen gegaan.

Brutomarge stijgt met 10,9 procent

Mutatie in resultatenrekening Verandering 2017 ten opzicht van 2016
Netto omzet 12,7%
Inkoopwaarde 9,5%
Brutomarge 10,9%
Overige bedrijfsopbrengsten 6,3%
Personeelskosten 9,5%
Exploitatiekosten 2,8%
Inventariskosten 6,2%
Huisvestingskosten 2,0%
Autokosten 9,1%
Verkoopkosten -0,9%
Algemene kosten 2,8%
Overige kosten 15,0%
Bedrijfskosten 8,4%
Afschrijvingen 8,4%
Bedrijfsresultaat 24,9%
Financiële baten en lasten -5,4%
Gewoon resultaat voor belasting 25,6%

 

Reageer op dit artikel