nieuws

Brandbrief aan minister: ‘Pas kwaliteitswet bouw aan’

bouwbreed Premium 2253

Brandbrief aan minister: ‘Pas kwaliteitswet bouw aan’

Te duur, te ingewikkeld en volstrekt onduidelijk of de bouwkwaliteit verbetert. Kajsa Ollongren moet nog flink aan de bak om draagvlak te krijgen voor de wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Dat blijkt uit een gezamenlijke brief van gemeenten, eigenwoningbezitters en bouwers aan de minister van Binnenlandse Zaken, die Cobouw in handen heeft. “Invoering van het wetsvoorstel kan alleen plaatsvinden wanneer aan drie punten wordt voldaan.”

Bouwend Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging Eigen Huis lopen nog niet echt warm voor het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). Op cruciale onderdelen moet het voorstel worden aangepast, vinden ze.

“Het stelsel van private kwaliteitsborging kan alleen worden ingevoerd als het aantoonbaar leidt tot een betere kwaliteit tegen aanvaardbare kosten”, schrijven de drie belangenverenigingen in een brief aan minister Ollongren.

Kritiek is er ook op de toekomstige rol van gemeenten. Volgens de drie is die rol “diffuus geregeld” in het wetsvoorstel.

Aansprakelijkheid na bouwfouten

“Enerzijds wordt de rol van gemeenten voor het toezicht overgedragen aan de kwaliteitsborger en mag de gemeente zich er inhoudelijk niet meer mee bemoeien. Anderzijds wordt van gemeenten wel verwacht (proportioneel) te handhaven bij signalen, handhavingsverzoeken en de gereed melding, wat een afweging vereist op basis van informatie.”

De aanscherping van de aansprakelijkheid voor bouwers na fouten kan volgens de drie partijen wel snel worden ingevoerd.

“In de huidige wetgeving is de aannemer na oplevering alleen aansprakelijk voor verborgen gebreken. Gebreken die bij oplevering zichtbaar waren, maar door de consument over het hoofd zijn gezien, vallen niet onder de aansprakelijkheid van de aannemer. Het wetsvoorstel heft deze onevenwichtigheid op, door te bepalen dat de aannemer bij de bouw van een bouwwerk na oplevering voor de particuliere consument aansprakelijk blijft voor alle gebreken die bij oplevering niet zijn ontdekt.”

Oud-minister Plasterk en CDA-senator Greetje de Vries verlaten tijdens de behandeling van de wet kwaliteitsborging in de bouw in de Eerste Kamer (zomer 2017) samen de zaal. Op die dag wordt besloten dat de senaat de wet niet in behandeling zal nemen. Tot op de dag van vandaag is onduidelijk hoe het zal aflopen met het wetsvoorstel. Minister Ollongren wil vaart maken, maar dan moet er wel iets gebeuren.  

De consequenties van de brief (die op 30 april is verstuurd aan de minister en beide Kamers) zijn nog onduidelijk. De minister wil haast maken, maar uitstel dreigt. De brievenschrijvers vinden namelijk dat de wet pas in kan gaan, als die zich in de praktijk heeft bewezen.

“Aangetoond moet worden dat de bouwkwaliteit verbetert en dat de kosten aanvaardbaar zijn voor burgers en bedrijven. Dit moet in de praktijk getoetst worden.”

Eerdere experimenten met de wet, stellen de drie partijen niet gerust. “Sterker nog, de resultaten van de pilots wijzen eerder de andere kant op. Daarbij is het bovendien onbekend of afgegeven verklaringen dat de woningen voldoen aan het Bouwbesluit stroken met het feitelijk gerealiseerde bouwwerk.”

Ambtenaren van Ollongren denken echter dat aanpassing van de wet (om aan de wensen te voldoen) niet noodzakelijk is, zeggen Haagse bronnen.

Experimenten

Het kabinet heeft al jaren de ambitie om het bouwstelsel te hervormen. Bij oplevering gebeurt het volgens de regering te vaak dat consumenten bij aantoonbare bouwfouten hun gelijk niet kunnen halen bij de veroorzaker van de ellende.

Bovendien is in het huidige stelsel volstrekt onduidelijk of bouwbedrijven daadwerkelijk bouwen volgens de eisen van het Bouwbesluit. Ook de manier van toezichthouden moet volgens het kabinet op de schop: dat zou betekenen dat gemeentelijke bouw- en woningtoezichthouders plaats maken voor toezicht door private partijen.

De ambitie blijkt taaier dan gedacht. Na een lange aanloopperiode van overleg en discussie en experimenten strandde het uiteindelijke wetsvoorstel afgelopen zomer in de Eerste Kamer. Minister Ollongren heeft al in de Tweede Kamer gezegd dat ze de draad weer wil oppakken. Hoe ze de wet snel door de Eerste Kamer wil krijgen, is nog onduidelijk.


Meer verhalen over dit onderwerp.

Wetgevingsdeskundigen waarschuwen voor onuitvoerbare wet 
De nacht van Greetje de Vries
‘Ambtenaren saboteerden wetsvoorstel’
‘Wet ten onder aan emotie
Minister worstelt met wet privaat bouwtoezicht

Reageer op dit artikel