nieuws

Wiebes: ‘Landbouwgrond is allerlaatste optie voor aanleg zonneparken’

bouwbreed 2237

Wiebes: ‘Landbouwgrond is allerlaatste optie voor aanleg zonneparken’

Zonneparken aanleggen op landbouwgrond moet de allerlaatste optie zijn. De vele onbenutte daken van woningen en andere gebouwen moeten eerst gebruikt worden voor het opwekken van zonne-energie.

Dat stelt Eric Wiebes in antwoorden op de vragen van het Carla Dik-Faber van de Christenunie. Zij stelde deze vragen omdat ze zich zorgen maakt over de stormloop op grond voor zonneparken. Vooral buitenlandse investeerders zijn geïnteresseerd in Nederlandse landbouwgrond voor het plaatsen van zonnepanelen. Daardoor schieten de grondprijzen omhoog en dat is ongunstig voor jonge boeren, vreest ze.

Wiebes treft geen landelijke maatregelen

Wiebes erkent dat de toenemende interesse in landbouwgrond effect heeft op de grondprijzen, maar vindt dat de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij gemeentes en provincies. Hij gaat dus geen landelijke maatregelen treffen. De minister schrijft dat deze overheidstakken gebruik kunnen maken van ‘de ladder voor duurzame verstedelijking’. ‘Dit komt erop neer dat het in gebruik nemen van landbouwgrond de laatste optie is’, schrijft hij.

Bovendien juicht hij het toe als gemeenten en provincies een actief stimuleringsbeleid voeren voor het zoveel mogelijk benutten van daken, onproductieve gronden en meervoudig te gebruiken oppervlakten, schrijft hij.

Wiebes wil Rijksvastgoed benutten

Het Rijk zal hier wel iets aan bijdragen, stelt Wiebes. De overheid gaat namelijk ook kijken of er ook duurzame energie op Rijksvastgoed (gronden en gebouwen) opgewekt en versneld kan worden. Voor de zomer van 2018 geeft Wiebes in het kader van het Klimaatakkoord hier meer toelichting over.

Reageer op dit artikel