nieuws

Spanning stijgt voor genomineerden Lighthouse award

bouwbreed 609

Spanning stijgt voor genomineerden Lighthouse award

Drie innovatieve concepten dingen dit jaar mee naar de Lighthouse Award: het woonlasten neutraal renoveren van de Flat Ellen, de Energiecampus in Leeuwarden en de Upfallshower.

De prijs wordt volgende week donderdag uitgereikt tijdens de jaardag van de Lighthouse club, een vereniging waarbij zo’n 1300 leidinggevenden in de bouw zijn aangesloten. De prijs wil aanzetten tot duurzame innovatie. In totaal werden 21 concepten ingediend. Ze werden door een jury beoordeeld op maatschappelijke relevantie, innovativiteit, marktpotentie en duurzaamheid, maar ook creativiteit en lef. Drie concepten schopten het tot de finale

Woonlasten neutraal renoveren

De eerste genomineerde is de flat Ellen in Assen. Deze 55 jaar oude flat wordt volledig energieneutraal gerenoveerd, zonder dat de woonlasten voor de bewoners omhoog gaan. De verbouwing wordt namelijk gefinancierd met het Asser servicekostenmodel: de kosten worden verrekend met de servicekosten én besparingen op energielasten en toekomstig onderhoud. De Verenigingen van Eigenaren (VvE) sluit hiervoor een objectgebonden lening af. De investering is bij verkoop dus overdraagbaar op de nieuwe eigenaar. Voor de looptijd van de lening is ook de energieprestatie en het onderhoud gegarandeerd met een meerjarenonderhoudsbegroting.

Nu Renolution en BouwNext dit model succesvol hebben toegepast in Assen, gaan ze het in heel Nederland uitzetten. “Dit nieuwe financieringsmodel kan als voorbeeld dienen voor VvE’s in heel Nederland”, aldus de jury.

Energiecampus bovenop een oude vuilnisbelt

De tweede genomineerde is Energiecampus Leeuwarden. Een plek waar vroeger afval gestort werd, wordt nu een broedplaats voor innovatie, duurzaamheid en circulariteit. Het  campusterrein levert groene energie én is een plaats om nieuwe duurzame technologieën te ontwerpen, te maken en in de markt te zetten. Op dit moment is de Energiecampus volop in aanleg. De bouwmaterialen van de oude N31 wordt 100% circulair hergebruikt in de nieuwe infrastructuur van het campusterrein.

De jury prijst vooral de lef van de initiatiefnemers Oosterhof Holman en Ekwadraat. Zij hebben gekozen om de Energiecampus te realiseren op een oude vuilnisbelt. et project is circulair en er wordt duurzame energie opgewekt. Niet alleen voor de campus, maar ook voor de stad Leeuwarden.

Een douche die het water hergebruikt

De derde genomineerde is de Upfallshower: een spaardouche die douchewater opvangt en rondpompt. Zo wordt ruim 70% water en energie bespaard. Dit zorgt voor een EPC-verlaging met 0.18. Het water wordt bij elke rondgang gefilterd en gereinigd met UV-licht. Door steeds een klein beetje schoon, warm water toe te voegen blijft het op temperatuur. De douche is bedacht door René Betgem en wordt gemaakt door Xenz in Dronten.

De Upfallshower is volgens de jury niet alleen duurzaam en innovatief, hij ziet er ook mooi uit terwijl de gebruiker niets aan comfort hoeft in te leveren. Bovendien is de hij toepasbaar in zowel nieuwbouw als renovatie. Dat maakt dat de Upfallshower een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verduurzaming waar Nederland voor staat.

De Lighthouse Award wordt dit jaar voor de derde keer uitgereikt. De winnaar krijgt 5.000 euro. De andere twee finalisten krijgen elk 1000 euro. Bij de vorige editie ging Cubicco met de hoofdprijs van door. De firma heeft een concept voor hoogwaardige duurzame woningen voor één tot tweepersoonshuishoudens.

Reageer op dit artikel