nieuws

Werkvoorraad bouw stijgt licht in januari

bouwbreed 709

Werkvoorraad bouw stijgt licht in januari

De werkvoorraad in de bouw is in januari opnieuw toegenomen, tot 9,4 maanden totaal. Zowel in de burgerlijke en utiliteitsbouw (b&u) als in de grond-, water- en wegenbouw (gww) is er sprake van een lichte stijging.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van februari 2018 van het Economisch Instituut voor de Bouw. De werkvoorraad in de woningbouw steeg met een tiende maand naar 10,7 en de werkvoorraad in de utiliteitsbouw steeg eveneens met een tiende maand naar 10,3. De orderportefeuille van de b&u kwam hiermee uit op 10,5 maanden.

Vooral werkvoorraad wegenbouw stijgt

Bij de gww nam de werkvoorraad in januari toe tot 6,4 maanden. Deze stijging komt volledig door een stijging van de orderportefeuille van de wegenbouw met twee tiende maand naar 5,6 maanden. De werkvoorraad in de grond- en waterbouw bleef onveranderd op 7,3 maanden.

 Personeel en weer grootste probleem

Van alle bouwbedrijven gaf vier op de tien bouwbedrijven aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. In de burgerlijke en utiliteitsbouw was een tekort aan personeel de belangrijkste oorzaak voor stagnatie. Bij de grond-, water- en wegenbouw waren de weersomstandigheden de belangrijkste reden voor stagnatie.

Meeste bedrijven zien productie stijgen

Drie op de tien bedrijven zagen hun productie in de afgelopen drie maanden stijgen, terwijl het maar bij een op de twintig daalde. Ruim zes op de tien bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal, terwijl drie op de tien bedrijven hun orderpositie groot vindt.

Bedrijven hebben personeel nodig

Een derde van de bedrijven verwacht dat ze in de komende drie maanden personeel gaan aannemen. Daarnaast verwacht iets meer dan de helft van de bedrijven dat hun prijzen gaan stijgen in de komende drie maanden.


Meting

De conjunctuurmeting van het EIB wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de rmeting verlenen ongeveer 275 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

Reageer op dit artikel