nieuws

Unica op koers naar omzet van half miljard

bouwbreed Premium 1930

Unica op koers naar omzet van half miljard
Unica overname Quist

Met een groei van de omzet van 10 procent en de winst met maar liefst 50 procent was 2017 een vruchtbaar jaar voor Unica. Met twee, drie jaar verwacht ceo John Quist de grens van 500 miljoen omzet te slechten, die in de strategie is verwoord en ook is omarmd door de nieuwe grootaandeelhouder Triton.

Een nettowinst van 17,6 miljoen, waar die een jaar eerder nog 12,0 miljoen euro bedroeg, terwijl de omzet doorgroeide naar 398 miljoen euro. Tegelijkertijd groeide het personeelsbestand met zo’n 10% tot 2200 man. Het zijn klinkende cijfers die CEO John Quist van technisch dienstverlener Unica vandaag presenteert.

Unica stuurt hogere rekeningen uit, nu de markt zo booming is?
“Dat zou te makkelijk zijn. We hebben echt intensieve verbeterprogramma’s doorgevoerd . Bij de gespecialiseerde bedrijven (159 miljoen euro) die zich bijvoorbeeld bezighouden met brandveiligheid, ict en energiemanagement, liggen de marges sowieso al hoger. Daar kunnen we makkelijker toegevoegde waarde bieden. Bij Building Services hebben we klantgerichtheid vergroot en de faalkosten teruggebracht met gedetailleerde programma’s. Dat heeft sterk bijgedragen aan de omzetgroei met 10% tot 161 miljoen euro. Building Projects (77 miljoen euro) is nog de moeilijkste markt, maar ook daar hebben we productiviteit en rendement weten te verbeteren.”

U krijgt er geen genoeg van? De totale omzet moet richting de half miljard
“Dat doel hebben we een paar jaar terug geformuleerd in onze nieuwe strategie. We willen autonoom groeien maar ook door overnames. Niet te snel maar gecontroleerd zodat er voldoende tijd is om de acquisities in te bedden in de organisatie. Zo behouden we ons DNA van familiebedrijf.”

De familie Van Vliet heeft zich grotendeels teruggetrokken en er zijn heel veel nieuwe bedrijven bijgekomen. Dat DNA glipt onherroepelijk door uw vingers.
“De tien afzonderlijke bedrijven van ons netwerk zijn relatief klein en autonoom. Je zit als werknemer zo bij de directeur aan tafel en zonodig bij mij. De directeuren zijn geen managers zoals in een matrixorganisatie maar echte ondernemers. Gezamenlijk hebben ze ook 10% van de aandelen. Als ze kansen zien dan tuigen ze met collega’s uit zusterbedrijven projecten op. Dat zie je bij een bedrijf als Nsecure dat we vorig jaar overnamen van Nedap bijna vanzelf gebeuren, door de kracht van het netwerk. We leggen het niet van bovenaf op.”

Unica-topman John Quist: “Ik ben niet zo van het hiërarchische model van de traditionele bouwplaats. Ook niet als de rollen omgedraaid zijn en wij de leiding hebben en de bouwkundig aannemer onder ons werkt.”

En nu legt u het lot van dat familiebedrijf in handen van een stel sprinkhanen als Triton.
Triton is een hele degelijke en rustige investeerder. Ze gaan niet voor het snelle geld maar voor de lange termijn. Dat komt omdat er pensioenfondsen achter zitten en die opereren altijd behoedzaam. Triton kent de installatiemarkt uit andere landen waar ze actief zijn. Tekenend voor hun houding is dat ze één op één akkoord gingen met de strategie die we een paar jaar terug hebben geformuleerd. We hebben er helemaal niks aan toe hoeven voegen.”

Wordt het niet tijd voor Unica om als hoofdaannemer te gaan opereren aangezien het aandeel installaties in gebouwen nog steeds verder groeit?
“Ik ben niet zo van het hiërarchische model van de traditionele bouwplaats. Ook niet als de rollen omgedraaid zijn en wij de leiding hebben en de bouwkundig aannemer onder ons werkt. Het liefst werk ik in partnerships, waarin je open en transparant met elkaar samenwerkt, elk vanuit je eigen expertise. Dat werkt goed bij de datacenters en ziekenhuizen die wij bouwen. Dan heb je niet een bovenliggende en onderliggende partij, waar het in de traditionele verhoudingen zo vaak op uitdraait. Ik verwacht dat die ontwikkeling ook in andere segmenten zichtbaar wordt.”

Gaat de invoering van BIM snel genoeg?
“Het tempo is goed volgens mij. Het kan ook niet allemaal in één keer. Nog lang niet overal in de keten wordt ge-bimt. Mensen stappen over van tekenen in autocad naar BIM-modelleur. Behalve in het ontwerpen wordt BIM ook steeds belangrijker bij beheer en asset-management. Dat is onontkoombaar. Maar ik geloof niet dat we er meer druk op hoeven te zetten om de invoering verder te versnellen.”

Gaat het Nederland lukken om van het gas af te komen?
“Natuurlijk. Dat kan nu al, met een slimme combinatie van maatregelen die allemaal allang bekend zijn. Ingrijpende nieuwe technologische doorbraken zijn niet nodig. Met WKO, warmtepompen en al die andere maatregelen kom je heel ver. Batterij-opslag zal zich nog wat verder moeten ontwikkelen en ook zie ik een rol weggelegd voor waterstof. We willen onze klanten graag helpen bij het maken van de juiste keuzes voor hun specifieke situatie. We merken dat ze soms een drempel heen moeten, niet weten wat er allemaal kan. Daar hebben wij concepten voor ontwikkeld. Zowel voor de utiliteitsbouw en industrie als voor de grotere woningbouwcomplexen en voor corporaties.”

Het buzz-word daarbij is blockchain?
“Dat speelt vooral bij onze IT-security diensten. Daar proberen we een business model voor te ontwikkelen, maar verder speelt het blockchain in de verduurzaming en energietransitie voorlopig geen grote rol.”

Smart grids dan?
“Ik heb het liever over energiebalancering. Waarbij je stroompieken en dalen afvangt, het zogeheten peak-shaving. Dan moet je je energienetwerk zo organiseren dat je bijvoorbeeld energie kunt injecteren vanuit noodstroomaggregaten als de stroomvraag groter is. Of je laat de lampen in de glastuinbouw tijdelijk wat feller schijnen bij groot aanbod De tuinders krijgen daar een vergoeding voor. Een interessante optie is ook het gebruik van gebouwen als dynamische accu. Dan spreek je af dat de temperatuur van een kantoor tussen 19 en 21 graden mag variëren en je als installateur binnen die bandbreedte kunt spelen om capaciteit af of juist bij te schakelen. ICT is daarbij cruciaal. De firma Hellemans Consultancy die wij drie jaar terug overnamen is daar goed in. Die verzorgt inmiddels de inkoop en het management van de energie van 60% van de scholen en 70% van de zorginstellingen in Nederland.”

Unica verwacht de komende jaren 600 mensen extra nodig te hebben. Waar denkt u al die vakmensen vandaan te halen?
“We zoeken de jeugd op. We geven voorlichting op middelbare scholen, leveren gastdocenten voor vakopleidingen van verschillende niveau’s en hebben aantrekkelijke trainee-ships voor jonge academici waarin ze in twee jaar tijd bij werken bij vier verschillende bedrijven van ons netwerk. De pijlers veiligheid, gezondheid en duurzaamheid in ons werk spreken jongeren aan. Ze zien dat we niet achter modegrillen aanlopen maar dat het diep in het DNA van Unica verankerd zit. Daan van Vliet was dertig jaar terug al bezig met duurzaamheid. Niet voor niets vielen bij de laatste Internationale Breeam – awards vier projecten in de prijzen waar wij bij betrokken waren. Dat spreekt aan. Wij horen tot de Top 250 groeibedrijven van Nederland volgens de Erasmus Universiteit en zijn voor veel jongeren een aantrekkelijke werkgever.”

 

Unica is bij het World Forum in Den Haag verantwoordelijk voor de renovatie van alle werktuigbouwkundige, sanitaire, elektrotechnische en sprinklerinstallaties binnen het gebouw. 

Reageer op dit artikel