nieuws

‘Quotum nodig om meer topvrouwen te krijgen’

bouwbreed Premium 625

‘Quotum nodig om meer topvrouwen te krijgen’

Zonder afdwingbaar quotum lukt het niet om voldoende vrouwen in de top van het bedrijfsleven te krijgen. Die spijkerharde conclusie staat in een nieuw onderzoeksrapport, gemaakt op verzoek van minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie). Volgens de bewindsvrouw zijn de vorderingen van het bedrijfsleven ‘om te huilen’ en overweegt ze ‘stevige maatregelen’.

Al ruim vijf jaar wordt er gewerkt aan het wettelijk streven om de besturen en raden van commissarissen van grote bedrijven voor 30 procent uit vrouwen te laten bestaan. Maar alles gaat volgens de minister tergend langzaam. Halverwege vorig jaar was slechts 11,7 procent van de bestuursleden een vrouw. Bij de commissarissen ging het gemiddeld om 16,2 procent.

Laag percentage topvrouwen in de bouw

In het nieuwe onderzoeksrapport worden geen specifieke cijfers gemeld over het aantal vrouwelijke bestuursleden in de bouw. Maar volgens de laatste cijfers van het CBS ligt het aantal leidinggevenden in de bouw al jaren op slechts 5 procent (en dan gaat het niet alleen over bestuursleden). In de Female Board Index van 2017 blijken BAM en Arcadis de enige bedrijven te zijn in de bouw die voldoen aan het streefcijfer van 30 procent vrouwelijke bestuurders. Dus ook in de bouw kunnen we concluderen dat de cijfers nauwelijks beter worden.

‘Er moet ingegrepen worden’

“De maat is vol”, aldus Van Engelshoven. De afspraak is dat pas in 2019 de balans opgemaakt wordt. Zoals de zaken er nu voorstaan moet er dan toch echt ingegrepen worden.

De minister vindt dat bedrijven vrouwen nu kansen ontnemen. Ook zouden ze talent verspillen. “Ik kan niet langer toestaan dat een grote groep bedrijven de andere kant op kijkt als het gaat om het aandeel vrouwen in de top.”

Kleine groep wel op goede weg

Slechts een kleine groep voortrekkers is wel op de goede weg. Verreweg de meeste van de bijna 5000 ondernemingen waarvoor het streven geldt, hebben nog helemaal niets gedaan. 70 procent had halverwege vorig jaar nog geen enkele vrouw in de raad van bestuur en de helft had geen vrouw als commissaris. Ook hielden veel bedrijven zich niet aan de afspraak dat ze hierover tekst en uitleg moeten geven in hun jaarverslag.

‘Wettelijke maatregel onontkoombaar’

Ondernemersvoorman Hans de Boer van VNO-NCW vindt het eveneens teleurstellend dat het zo traag gaat met de benoeming van nieuwe topvrouwen. “De voordelen van een divers samengesteld bestuur zijn immers zo klaar als een klontje”, zegt hij. “We willen als bedrijfsleven zelf de sprong voorwaarts maken. Maar een wettelijke maatregel wordt waarschijnlijk onontkoombaar als het zo blijft gaan. Dat zou een absoluut zwaktebod zijn wat mij betreft.”


Cobouw heeft de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan topvrouwen in de bouw. Zo sprak Cobouw met een aantal topvrouwen en maakte een Top 50

Meer verhalen over dit thema:

Aukje Kuypers: ‘De bouw heeft vooral andersdenkenden nodig’
Bianca Seekles: ‘Vrouwen gaan de bouw niet veranderen’
Is de jacht op de bouwvrouw eindelijk geopend?
‘Bouw is ontzettende monocultuur, meer diversiteit noodzakelijk’
Struikelend op zoek naar vrouwen in de bouw
Angela van Rijn is nummer 1 topvrouw in de bouw
Kersverse TBI-topvrouw is mannenwereld gewend
BAM torent boven andere bouwers uit met topvrouwen

Reageer op dit artikel