nieuws

Problemen met vloeren ministerie BZK: honderden inspecties, tijdelijke ontruiming en aanpassingen vereist

bouwbreed 5243

Problemen met vloeren ministerie BZK: honderden inspecties, tijdelijke ontruiming en aanpassingen vereist

Twee vloeren van het gebouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken moeten worden versterkt. Op 240 plaatsen in de toren is nader onderzoek nodig. Dat blijkt uit een interne memo aan ambtenaren van het ministerie, die Cobouw in handen heeft.

Problemen met de vloerconstructies? Toch niet uitgerekend in het gebouw van minister Ollongren die over bouwzaken gaat? Toch wel, blijkt uit de interne memo aan ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Reden voor paniek lijkt niet nodig, afgaande op dat schrijven. Toch moet de Turfmarkt 147 op twee plaatsen worden versterkt. Niet omdat het nu onveilig is, maar om te voorkomen dat het onveilig wordt, bij zwaardere belasting.

“Deze ruimtes worden buiten gebruik gesteld om zwaardere belasting te voorkomen”, staat in de memo van 22 februari. Daar blijft het niet bij.

240 verdachte plaatsen in het pand vereisen nader onderzoek. 37 daarvan zijn inmiddels geïnspecteerd. Daarbij kwamen de problemen op de twee etages aan het licht.

“Het gaat om enkele kantoorruimtes op de derde etage van de Noordtoren (buiten het bedrijfsrestaurant) en de 27e etage van de Zuidtoren.”

Of er op meer plekken versterkingen nodig zijn, is nog onzeker. De inspecties nemen namelijk twee maanden in beslag. “De betreffende locaties zijn namelijk niet altijd eenvoudig te bereiken. Bijvoorbeeld omdat deze plekken zich bevinden achter vaste plafonds en luchtinstallaties.”

Op advies van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wordt tijdens de verdere inspecties extra toezicht gehouden.

240 inspecties

Uit de memo valt verder op te maken dat uit een eerder tussenrapport al bleek dat de belasting van de vloeren in het ministeriegebouw niet verhoogd mag worden.

“In lijn met het landelijke stappenplan van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is door een bureau nader onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is vorige week vrijdag (16 februari) afgerond.”

VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis trok woensdagavond tijdens een debat over bouwregels aan de bel bij minister Ollongren. De minister nam de grootste zorgen weg bij de aanwezige Kamerleden. Het CDA en de VVD overwegen wel Kamervragen te stellen.

CDA-Kamerlid Erik Ronnes zegt de memo niet te kennen. “Maar dit stelt me niet gerust. Ik maak me zorgen omtrent de situatie van de vloeren en of het onder controle is. Er is nog veel onduidelijkheid. Zijn de conclusies die getrokken worden juist, of wordt er een onjuiste inschatting gemaakt”, reageert hij op de uitgelekte memo.

‘Zorgelijk’

Ook Daniel Koerhuis van de VVD is niet helemaal gerust op een goede afloop. “Dit is zorgelijk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat over bouwregelgeving. Nu heeft het ministerie dezelfde problemen als de ingestorte parkeergarage in Eindhoven. Gelukkig heeft de minister vanmiddag onze grootste zorgen weggenomen over de veiligheid van het personeel en toegezegd een brief te sturen.”

Koerhuis vindt verder dat de minister haast moet maken met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. Na forse kritiek is dat voorstel afgelopen zomer door de Eerste Kamer aangehouden.

“Het ligt nu al negen maanden stil. Maar een veilig huis is belangrijk voor iedereen. Gelukkig is de minister bereid dat wetsvoorstel weer op te pakken. Hoe? Uiterlijk eind april informeert ze de Kamer daarover.”

Reactie minister

Een woordvoerder van minister Ollongren benadrukt dat er geen reden voor paniek is. “Inderdaad hebben we op intranet een bericht geplaatst zoals we eerder ook al een paar keer deden bij de Turfmarkt 8 (Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat en COA).”

Hij benadrukt dat de vloeren veilig zijn. “Maar met het oog op toekomstig gebruik, en een eventueel zwaardere belasting, is nader onderzoek op diverse plekken nodig.” De twee zwakke plekken zijn nog niet aangepakt, meldt hij verder.

“We testen nu volgens welke methode de aanpassingen moeten plaatsvinden.”

De Turfmarkt 147 telt 41 verdiepingen en is 146,5 meter hoog. Koning Willem-Alexander opende het gebouw officieel op 17 oktober 2013. Het is gebouwd door BAM en Ballast Nedam.

 

Reageer op dit artikel