nieuws

Principeakkoord over nieuwe afbouw-cao: loonstijging van 6 procent

bouwbreed 2884

Principeakkoord over nieuwe afbouw-cao: loonstijging van 6 procent

Werkgevers en werknemers in de afbouwsector hebben een principeakkoord bereikt over een 2-jarige cao. Onderdeel van de afspraken is een loonverhoging van 6 procent. Dat hebben de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) en FNV Bouwen & Wonen bekendgemaakt.

Vakbondsonderhandelaar Peter Roos is tevreden met het resultaat. “Werkgevers waren eerst niet bereid om verder te gaan dan 1 procent loonsverhoging. We hebben ze echter kunnen overtuigen dat deze loonsverhoging gerechtvaardigd en noodzakelijk is om werknemers voor de sector te behouden en nieuwe werknemers te werven.”

De verhoging wordt in drie etappes doorgevoerd: 3 procent per 1 juli 2018, 1,5 procent per 1 januari 2019 en nog eens 1,5 procent per 1 mei 2019. De verhoging geldt voor het garantieloon. Over het gedeelte van het overeengekomen loon boven het garantieloon, is een verhoging van 1 procent overeengekomen.

Verder zullen ook een aantal cao-toeslagen en -vergoedingen worden verhoogd en komt er een andere regeling voor loondoorbetaling bij onwerkbaar weer.

1,2 miljoen voor duurzame inzetbaarheid werknemers

De afbouwsector trekt bovendien ruim 1,2 miljoen uit voor duurzame inzetbaarheid van werknemers. Roos: “We zijn blij dat werkgevers bereid zijn om vervolgonderzoek te doen op EIB-rapport ‘eerder stoppen met werken voor zware  beroepen’ en dat werkgevers een gezamenlijke lobby richting de politiek willen voeren om dit mogelijk te maken.”

Afbouwbedrijven zullen volgens de nieuwe cao verplicht worden om te controleren of uitzendbureaus aan uitzendkrachten in de sector hetzelfde loon betalen als dat van vaste werknemers die hetzelfde werk doen. Het wordt verboden om  de bbl-vakopleiding via een uitzendbureau in te vullen.

“De bepalingen met betrekking tot uitzendwerk zijn bedoeld om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden door uitzendwerk en payrolling tegen te gaan en betere naleving te kunnen doen, dat vinden wij erg belangrijk”, aldus Roos.

Verruiming normale dagvenster in bijzondere gevallen

De NOA benadrukt nog dat “in bijzondere gevallen” de grenzen van het normale dagvenster – de tijdstippen waartussen mag worden gewerkt – verder mogen worden verruimd. Ook meldt de werkgeversorganisatie dat er dit jaar een “ambitieus actieprogramma” van start zal gaan om de instroom te bevorderen.

Reageer op dit artikel