nieuws

Meer tijd nodig voor nieuwe bouw-cao

bouwbreed 7859

Meer tijd nodig voor nieuwe bouw-cao

De nieuwe bouw-cao laat zeker twee weken langer op zich wachten. Maar, als alles meezit kunnen oudere bouwvakkers binnenkort minder werken tegen gunstigere voorwaarden. Dat zeggen de cao-onderhandelaars tegen Cobouw

Slecht nieuws zou je zeggen. De nieuwe bouw-cao laat minimaal twee weken langer op zich wachten. De deur staat open voor stakingen. En toch ligt de waarheid een stuk genuanceerder. De extra tijd is vooral nodig om verschillende scenario’s door te rekenen.

Eigenlijk wilden de sociale partners (CNV. FNV, Bouwend Nederland en de AFNL) er begin april uit zijn. Die deadline is opgeschort. Op 12 en 13 april staan twee extra onderhandelsessies ingepland.

Vredesplicht vervalt

Theoretisch gezien staat de deur voor stakingen daarmee open. Op 1 april loopt de huidige cao namelijk af en vervalt de “vredesplicht” die de sociale partners in de cao hebben opgenomen.

“Die vredesplicht houdt in dat werknemers geen werkonderbrekingen mogen inlasten”, legt Hans Crombeen van de FNV uit. “Maar stakingen zijn tot en met 13 april absoluut niet aan de orde”, voegt hij er direct aan toe.

Hoewel er nog geen enkele afspraak zwart op wit staat, is Crombeen een stuk positiever gestemd dan voor de eerste onderhandelingen. “De sfeer werd de laatste bijeenkomsten steeds iets beter. We luisteren steeds beter naar elkaar. Maar, tot nu toe heeft dat nog niet zoveel opgeleverd. Keiharde afspraken zijn er nog niet.”

Helderheid over bouwthema’s

George Raessens onderschrijft dat. Namens Bouwend Nederland behartigt hij de belangen van werkgevers. “Maar over een aantal thema’s, zoals de loonparagraaf, afspraken voor oudere werknemers en veiligheid begint wel helderheid te ontstaan.”

Concreet beginnen vooral de plannen te worden voor een regeling voor oudere bouwvakkers die op hun laatste benen lopen. In de maak is een regeling die al in andere sectoren wordt gebruikt. Het komt erop neer dat ouderen ‘nog’ maar tachtig procent hoeven te werken, tegen een salaris van negentig procent en een volledige pensioenopbouw.

57 jaar of later?

Vanaf welke leeftijd dat vrijwillige ‘generatiepact’ moet gaan gelden is nog een punt van onderhandeling. “Vanaf 57 jaar”, willen de bonden, maar het is nog zeer de vraag of werkgevers daar mee kunnen leven. Een speciale werkgroep rekent momenteel verschillende scenario’s door.

“Dit is een ontzettend belangrijk voor bouwvakkers”, duidt Lokhorst van CNV Vakmensen de ’80-90-100’-regel. “Langer doorwerken (tot 67 jaar, red) is één van de grootste zorgen van mensen die in de bouw werken.”

Of bouwvakkers er een vangnet komt voor bouwvakkers die vervroegd met pensioen willen gaan, is nog onduidelijk. De sociale partners zijn het er wel over eens dat ze dan samen naar Den Haag moeten optrekken om de AOW flexibel te krijgen.

Samentrekken in Den Haag

Raessens: “De AOW is een belangrijke component van het pensioen. Als ik het goed begrijp, komt de overheid op dat onderdeel ook al iets in beweging.”

Die beweging lijkt er ook te zijn tussen de sociale partners. Ondanks de langere duur van de onderhandelingen zijn eigenlijk alle betrokkenen hoopvol gestemd. “We hebben gewoon wat extra tijd nodig. Ik zou het raar vinden als we er niet uitkomen. Natuurlijk wordt er af en toe met deuren gesmeten. Dat is niet erg, zolang ze maar weer opengaan”, reageert Raessens.

Witte rook of rookgordijn?

Lokhorst van CNV Vakmensen sluit zich daarbij aan. Ook hij rekent op witte rook. “Als sector zijn we geen knip voor de neus waard als we er op 13 april niet uitkomen. Dit is het moment dat we als sector met de borst vooruit moeten lopen en lef moeten tonen.”

Ingewikkeld vindt hij vooral de wens van werkgevers voor meer flexibelere werktijden. “Wat kun je collectief regelen, wat als individueel bedrijf? Dat is een lastige puzzel, vooral omdat daar al veel regeltjes voor zijn.”

Reageer op dit artikel