nieuws

Makkelijker experimenteren met woningbouw op basis van aangepaste crisis- en herstelwet

bouwbreed 1310

Makkelijker experimenteren met woningbouw op basis van aangepaste crisis- en herstelwet

Als het aan het kabinet ligt wordt de Crisis- en Herstelwet aangepast. Overheden krijgen meer mogelijkheden om onder de vlag van deze wet projecten te realiseren en procedures te verkorten. Dit moet onder andere de woningbouwproductie stimuleren.

De Crisis- en herstelwet wordt sinds 2010 ingezet om de woningbouwproductie te versnellen. Dat komt onder andere doordat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen een half jaar uitspraak moet doen in een beroepszaak. Dat is twee keer sneller dan gemiddeld.

Ook kan voor woningbouwprojecten en projecten rond de energietransitie bij wijze van experiment worden afgeweken van wet- en regelgeving om knelpunten op te lossen. Hierdoor komen vastgelopen projecten van de grond.

Uit de praktijk blijkt dat er behoefte is om deze mogelijkheden sneller in te kunnen zetten. Daarom stelt minister Kajsa Ollongren voor om de aanwijzigingsprocedure voor experimenten die onder de crisis- en herstelwet mogen vallen te vereenvoudigen en te verkorten. Daarmee loopt ze vooruit op de Omgevingswet die per 2021 ingaat waarin dergelijke maatregelen al zijn voorzien. In de Omgevingswet komen 26 wetten samen.

Zo kunnen gemeenten met een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ sneller en flexibeler inspringen op initiatieven. Verder maakt het wetsvoorstel het voor gemeenten gemakkelijker om te werken met het zogeheten projectuitvoeringsbesluit. Dit versimpelt vergunningprocedures en levert bij woningbouwprojecten al snel een versnelling van zes maanden op. De ministerraad stuurt het wetsvoorstel nu voor advies aan de Raad van State. Zodra die haar goedkeuring heeft gegeven en het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat, wordt de precieze tekst openbaar.

Reageer op dit artikel