nieuws

‘Stress groeiend probleem in de bouw’

bouwbreed 3411

‘Stress groeiend probleem in de bouw’

Stress vormt een groeiend en niet te onderschatten probleem in de bouw. Werkgevers moeten maatregelen nemen als ze willen voorkomen dat personeel langdurig met een burn out thuis komt te zitten. Die waarschuwing uit Menno Pronker van bureau Persoonlijke coaching & Breinmanagement in een interview met Cobouw.

Pronker ziet bij trainingssessies en coachingsgesprekken regelmatig projectleiders, uitvoerders en leidinggevenden van bouwbedrijven in huilen uitbarsten omdat ze de druk op het werk niet meer aankunnen. Hij noteert uitspraken als: ‘Ik heb littekens van dit project’ of ‘Er zijn er een paar omgevallen, we moeten uitkijken dat er niet nog meer mensen omvallen.’ Pronker: “Mensen krijgen soms braakneigingen als ze aan hun werk denken.”

Volgens Pronker zit het probleem in de ingrijpende veranderingen die de afgelopen jaren in de bouw plaatsvonden. Het menselijk brein is niet in staat deze veranderingen bij te benen. De coach uit Halfweg adviseert werkgevers meer aandacht te besteden aan wat hij noemt de “zachte kant”. Zijn advies: “Praat niet alleen over techniek en processen maar maak ook een agendapunt van de vraag: wat doet dit project met je als mens?”

70 procent werkt onder tijdsdruk

Pronkers bevindingen sluiten aan bij onderzoeken van FNV en kennis- en adviescentrum Volandis naar stress in de bouw. Volgens Volandis maakt uitvoerend, technisch en administratief bouwpersoneel structureel veel overuren en vinden twee op de drie werknemers hun werk geestelijk erg inspannend. Zeventig procent werkt onder tijdsdruk. “Het gaat om een opeenstapeling van werkdruk verhogende factoren”, aldus Volandis.

FNV Bouwen & Wonen vindt dat het thema werkdruk een plaats op de cao-agenda moet krijgen. “De bouwnijverheid heeft de ambitie een innovatieve topsector te worden. Die ambitie is inhoudsloos als de sector toestaat dat juist de groep werknemers die bij uitstek aan deze innovatie kan bijdragen een reëel gevaar loopt mentaal en fysiek op te branden”, waarschuwde de bond in april 2017.

Het volledige interview met Menno Pronker verschijnt dinsdag online en in de Cobouw-krant.

Reageer op dit artikel