nieuws

Den Haag kan hausse subsidie-aanvragen zonnepanelen niet aan

bouwbreed 1560

Den Haag kan hausse subsidie-aanvragen zonnepanelen niet aan

Het aantal aanvragen voor subsidies van zonnepanelen en windmolens is zodanig hoog, dat het Rijk achter ligt bij de behandeling ervan.

Dat meldt minister Wiebes (economische zaken en klimaat) aan de Tweede Kamer. Volgens hem heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te maken met een “zeer hoog” aantal van 5.783 aanvragen, waarvan het leeuwendeel aanvragen voor relatief kleinschalige projecten met zonnestroom.

De vertraging heeft te maken met het feit dat veel aanvragen (879) onvolledig of anderszins niet aan de voorwaarden voldoen. Van alle subsidie aanvragen is 95 procent voor zonne-energie.

Doel van de subsidies is het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in Nederland naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023. Om de doelstelling te halen, wordt gestreefd naar respectievelijk 280 PJ aan hernieuwbare energie in 2020 en 317 PJ in 2023.

Windparken goed voor 1,2 procentpunt

Indien alle projecten die in de periode tot en met 2016 een subsidie hebben gekregen volledig worden gerealiseerd, dan bedraagt volgens Wiebes de totale energieproductie 138,5 PJ, exclusief de tenders voor windparken op zee. Dit is een bijdrage van 6,9 procentpunt aan de doelstelling van 14 procent hernieuwbare energie in 2020.

Indien de windparken op zee in het gebied Borssele begin 2020 gereed zijn produceren deze circa 24,4 PJ in 2020. Dit komt neer op een bijdrage van 1,2 procentpunt aan de doelstelling voor 14 procent hernieuwbare energie.

De verwachting is echter, tempert Wiebes de verwachtingen, dat niet alle gesubsidieerde (SDE+) projecten volledig gerealiseerd worden.

Soort                                        Aantal subsidie-aanvragen
Zon PV                                         5.456
Windenergie                                  227
Biomassa gas                                    17
Geothermie                                        9
Biomassa warmte en WKK           49
Zonthermie                                       18
Waterkracht                                       7

 

Reageer op dit artikel