nieuws

We willen best gasloos wonen, zolang het niets extra’s kost

bouwbreed 1742

We willen best gasloos wonen, zolang het niets extra’s kost

 Bij nieuwbouw is het geen punt, maar om bestaande bouw aan te passen naar gasloos mag er wel iets tegenoverstaan vinden Nederlanders. En elektrisch koken, dat onvermijdelijk wordt zonder gasaansluiting, daar voelen nog niet veel mensen voor blijkt uit onderzoek van Motivaction. 

Als Nederland in 2050 helemaal van het gas af wil, moet zo’n 95% van alle woningen worden afgekoppeld. Motivaction onderzocht in hoeverre Nederlanders daartoe bereid zijn en peilde bij meer dan 1300 Nederlanders hoe zij tegenover gasloos wonen staan.
De meeste Nederlanders zien meer voor- dan nadelen aan gasloos wonen. ‘Goed voor het milieu’ is het meest genoemde voordeel (46%). Verder geven mensen aan dat een woning zonder gasaansluiting veiliger is (17%), gevolgd door het argument dat gasloos wonen goed is voor de portemonnee doordat wordt bespaard op energiekosten (13%).

Bijna een kwart (23%) ziet geen voordelen van gasloos wonen. Het nadeel dat het meest wordt genoemd is elektrisch koken (29%). Dit nadeel wordt zelfs vaker genoemd dan de extra kosten die de overstap naar gasloos wonen met zich meebrengt (25%).

Grote bereidheid om over te stappen

Het Amsterdamse marktonderzoekbureau legde de geenquenteerden de stelling voor ‘Als het aan mij zou liggen heb ik morgen een gasloze woning’. Die stelling werd door 22% onderschreven. De marktonderzoekers concluderen daaruit dat er een grote bereidheid is om over te stappen. Over de kosten bestaat wel nog veel onduidelijkheid.

De helft (51%) van de Nederlanders alleen de overstap naar gasloos wonen maakt als ze een tegemoetkoming ontvangen in de kosten. Meer dan een derde (39%) heeft behoefte aan onafhankelijk advies over gasloos wonen. Dit advies komt liefst van de gemeente (30%), maar de energieleverancier  (29%)  of de netbeheerder (14%) zijn ook gegadigden.   Een meerderheid van de geënquêteerden (62%) is niet bereid meer te betalen voor een gasloze woning. Een klein deel (4%) is daar wel toe bereid, terwijl een derde van de Nederlanders twijfelt (33%).

Nieuwbouw sowieso gasloos

Dat alle nieuwbouwwoningen gasloos worden opgeleverd, vindt een ruime meerderheid (75%) een goed idee. Een kwart van deze groep vindt dat we verder moeten gaan en ook alle bestaande woningen moeten afkoppelen. Een kwart van de deelnemers aan het onderzoek (25%) moet niets hebben van gasloos wonen, of het nu gaat om nieuwbouw of om bestaande woningen.

 

 

 

Reageer op dit artikel