nieuws

Minister bevestigt overtredingen met gespoten purschuim en komt met wettelijke regels

bouwbreed 5460

Minister bevestigt overtredingen met gespoten purschuim en komt met wettelijke regels
Minister Ollongren

De regels voor het veilig verwerken van gespoten purschuim komen dit jaar nog in het Bouwbesluit. Dat schrijft minister Ollongren in reactie op Kamervragen van de SP naar aanleiding van publicaties in Cobouw. Met nieuwe informatie bevestigt de minister dat er in de afgelopen jaren bedrijven waren die zich niet aan de vrijblijvende richtlijnen hielden.

Over de toepassing van gespoten purschuim bestaat al jaren discussie. Het zou gevaarlijk zijn en leiden tot chronische gezondheidsklachten bij bewoners en verwerkers. Onder druk van oud-minister Blok paste de industrie de veiligheidsregels in 2013 aan. Tot op de dag van vandaag zijn die regels echter niet verplicht.

Minister Ollongren gaat daar iets aan doen naar aanleiding van publicaties in Cobouw. Meerdere slachtoffers verklaarden daarin dat zelfs gecertificeerde isolatiebedrijven zich niet aan de regels houden, terwijl ze dat wel beloven. Ongehoord, vindt de SP.

In reactie op Kamervragen laat de minister weten dat ze het veiligheidsregime opvoert.

“Ik vind het belangrijk dat bij het uitvoeren van de werkzaamheden en twee uur daarna er daadwerkelijk geen bewoners in de woning aanwezig zijn. Ik wil dit daarom als eis opnemen in het Bouwbesluit 2012. Deze eis is dan rechtstreeks geldend, ook voor niet-gecertificeerde bedrijven en voor de bewoners. Een wijziging van het Bouwbesluit 2012 daartoe zal ik nog dit jaar aan uw Kamer voorleggen.”

 

Ook het toepassen van geforceerde ventilatie tijdens isolatiewerkzaamheden met gespoten purschuim wordt verplicht.

Isolatiebedrijf Pluimers verklaarde vandaag in een interview met Cobouw nog dat ze de discussie over de gevaren van gespoten purschuim totaal onzinnig vindt. Het aanpassen van de veiligheidsregels in 2013 was volgens Pluimers ook helemaal niet nodig. De minister legt die woorden naast zich neer en maakt die regels nu juist verplicht.

Geschorst

Uit de brief van Ollongren blijkt ook dat gecertificeerde bedrijven zich niet altijd aan de regels hielden in de afgelopen jaren.

“Uit informatie die de certificerende instellingen beschikbaar hebben gesteld met betrekking tot het verwerken van gespoten PUR-schuim, blijkt dat er in 2017 eenmaal sprake is geweest van schorsing van het certificaat en eenmaal van de beëindiging van de certificatieovereenkomst. Verder is in 2014 (het jaar na aanscherping van de richtlijnen) sprake geweest van één schriftelijke waarschuwing, één schorsing, één opschorting en is één keer de certificatieovereenkomst beëindigd. In de periode 2015 en 2016 is volgens informatie van de certificerende instellingen geen sprake geweest van schorsingen of intrekkingen van certificaten.”

Om welke bedrijven het gaat, laat Ollongren in het midden. In hoeverre bewoners of verwerkers ziek zijn geworden door fouten van het geschorste bedrijf is onduidelijk.

Bij de GGD’en zijn volgens de minister tussen 2015 en 2016 vier mogelijke PUR-gerelateerde klachten gemeld. Bij het Nederlandse Centrum voor Beroepsziekten zijn 23 meldingen bekend van werken met isocyanaten. Drie daarvan hebben een relatie met gespoten purschuim. Of er ook klachten bij huisartsen bekend zijn, weet Ollongren niet.

Europese discussie

Ook in Europe woedt er een discussie over het gebruik van di-isocyanaten. Duitsland heeft een zogenoemd restrictievoorstel gedaan. “Dit leidt mogelijk in 2018 tot wettelijke verankering van richtlijnen voor het werken met di-isocyanaten”, schrijft Ollongren.

Ze legt uit: “De kern van het voorstel is dat het werken met deze stoffen wordt gebonden aan trainingen met examinering van werknemers. Het voorstel omvat ook maatregelen ter bescherming van omstanders en bewoners bij toepassing van PUR-schuim als isolatiemateriaal. Als het voorstel wordt aangenomen zijn bedrijven hier rechtstreeks (zonder omzetting naar Nederlandse regelgeving) aan gebonden.”

Ollongren bevestigt de bevinding van Cobouw dat niemand meet en dus weet of bewoners aan te grote hoeveelheden schadelijke stoffen (isocyanaten) worden blootgesteld tijdens en direct na werkzaamheden met het omstreden isolatiemateriaal.

“Het is juist dat tijdens en direct na de werkzaamheden geen metingen worden verricht om de hoeveelheid stoffen te bepalen. Dit is ook niet verplicht. Wel hebben TNO en RPS in 2013 en 2014 een aantal metingen verricht in woonvertrekken tijdens en direct na het aanbrengen van gespoten PUR-schuim.”

Bij de onderzoeken van TNO en RPS merken slachtoffers op, dat de metingen zijn verricht in situaties waarbij wel volgens de richtlijnen is gewerkt. “Dat biedt dus geen enkele garantie als isolatiebedrijven de regels overtreden.”

Nieuwe grenswaarden

Ollongren kondigt ook mogelijk nieuwe grenswaarden aan voor blootstelling aan di-isocyanaten door werknemers. Ze verwijst onder meer naar een conceptrapport van de Gezondheidsraad over de beroepsmatige blootstelling aan di-isocyanaten van 14 december 2017.

“De commentaarperiode loopt nog. Hierna brengt de Gezondheidsraad een definitief rapport uit dat vervolgens wordt aangeboden aan de staatssecretaris van SZW. Op basis hiervan wordt na advies van de SER door de staatssecretaris van SZW een grens/referentie waarde vastgesteld op basis waarvan de gezondheid van werknemers beschermd kan worden. Het is aan de werkgevers om deze waarde te hanteren in het kader van de Arbeidsomstandigheden-regelgeving.”

Die nieuwe grenswaarden zouden eventueel ook uitkomst bieden voor bewoners. Ollongren: “Het definitieve rapport van de Gezondheidsraad geeft mogelijk ook nieuwe  informatie die bruikbaar is voor de beoordeling van de risico’s voor bewoners. Als dit het geval is dan zal ik de TNO/RPS verzoeken hun rapporten hierop te herijken.”

SP tevreden, maar blijft discussie op de voet volgen

De SP laat in een eerste reactie blij te zijn met de antwoorden van de minister. “We kunnen best tevreden zijn want we krijgen een aantal belangrijke toezeggingen. Zo wordt het Bouwbesluit op twee onderdelen aangepast en belooft de minister dat ze ernaar streeft om zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de risico’s van gespoten purschuim. Zonder het artikel van Cobouw en de Kamervragen zou dit denk ik niet gebeurd zijn”, klinkt de reactie in het SP-kamp. Tijdens een debat in de Tweede Kamer wil de SP nog meer aandacht vragen voor de slachtoffers van gespoten purschuim.

Meer verhalen over gespoten purschuim

Cobouw blijft de komende weken aandacht schenken aan dit onderwerp met interviews met oud-verwerkers, onderzoekers van TNO en achtergrondverhalen. Cobouw bezocht en interviewde de afgelopen maanden een aantal van de getroffen mensen wier leed tot op de dag van vandaag bij velen onbekend is en onbegrepen. Onder wie de inmiddels overleden volkszanger Gert Timmerman. Zijn dood wordt in verband gebracht met het populaire, maar al jaren omstreden isolatiemateriaal.

Eerdere verhalen uit dit dossier

Gespoten Purschuim, een potentiële sluipmoordenaar

Isolatiebedrijven schenden regels gespoten purschuim

Kamer wil opheldering over gevaren gespoten purschuim

De eenzame strijd tegen de purschuim-industrie

Isolatiegigant Pluimers: Heksenjacht op purschuim is pure oplichterij

Reageer op dit artikel