nieuws

Heijmans maakt eindelijk weer eens winst: 20 miljoen euro

bouwbreed 4039

Heijmans maakt eindelijk weer eens winst: 20 miljoen euro

Heijmans heeft dankzij de goedlopende woningmarkt en een sterk herstellende infratak voor het eerst sinds vier jaar weer winst behaald.

Dat blijkt uit de jaarcijfers die het bouwconcern vrijdag heeft gepubliceerd. De divisie utiliteitsbouw was in 2017 wederom verliesgevend, het bruto-resultaat (onderliggende EBITDA) kwam uit op 6 miljoen euro negatief. Het afstoten van het RIVM-project zorgde voor een verlies van 3,5 miljoen euro.

De omzet van het concern daalde met 22 procent naar 1,4 miljard euro. Dat heeft voor een groot deel te maken met het afstoten van buitenlandse bedrijfsonderdelen. Vergeleken met tien jaar geleden is Heijmans 60 procent van zijn omzet verloren. Ook het aantal medewerkers ligt 60 procent lager dan in 2008.

Toeleveranciers worden duurder

De woningmarkt zorgde voor een forse toename in omzet en resultaat bij de vastgoedtak. Heijmans verkocht 2.192 woningen, 12 procent meer dan in 2016. De omzet van vastgoed steeg met 59 miljoen euro naar 391 miljoen euro. Het brutoresultaat was 20 miljoen euro.

Toch bleef de omzet van de woningbouwdivisie stabiel (297 miljoen euro), terwijl het brutoresultaat bleef steken op 5 miljoen euro.  De Brabantse bouwer ervaart veel “druk op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van toeleveranciers”. Ook de stijgende grondprijzen werken tegen.

De infratak heeft na een aantal rampjaren het lek boven. Het brutoresultaat is 16 miljoen euro. Vorig jaar werd nog 73 miljoen euro verlies genoteerd. In 2016 en 2017 werden “hekken” om diverse risicoprojecten gezet. Schikkingen en voorzieningen voor de Westfrisiaweg/N23, de Drachtsterweg Leeuwarden, Energiefabriek Tilburg, RIVM en Wilhelminasluis Zaandam kostten de bouwer toen 90 miljoen euro. Dat leidde in 2016 tot een recordverlies van 110 miljoen euro.

Westfrisiaweg loopt ‘gecontroleerd en op schema’

De aanleg van de Drachtsterweg is inmiddels afgerond, de realisatie van de Westfrisiaweg/N23 verloopt “gecontroleerd en op schema”. Bij de Wilhelminasluis is Heijmans in afwachting van een definitief vonnis van de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

In 2017 liep Heijmans bij de A9/Gaapserdammerweg tegen een nieuwe tegenvaller aan; dat leidde tot een verliesvoorziening van 11 miljoen euro. Inmiddels loopt dit project “gestaag”. Verder is er volgens Heijmans een betere balans tussen enerzijds grote, integrale projecten en anderzijds regionale projecten, onderhoud en beheer en specialistische werken ontstaan.

Opvallend is dat Heijmans de verbeterde infraresultaten deels toeschrijft aan het feit dat minder gebruik is gemaakt van inleenkrachten. Vorig jaar kondigde Heijmans nog aan dat de infrabedrijven meer beroep zouden doen op flexibele arbeidskrachten.

Heijmans’ orderportefeuille steeg met 36 miljoen naar 1.898 miljoen euro. De werkvoorraad bestaat voor een fors groter deel uit woningbouw en minder werk in de utiliteitsbouw en infra.

Door de betere resultaten en het afstoten van bedrijfsonderdelen is de solvabiliteit op 27 procent uitgekomen, ruim boven de met de banken afgesproken 20 procent. In de convenanten werd ook afgesproken dat het brutoresultaat van het concern op minimaal 20 miljoen euro moest zijn. Dat werd gehaald: 30 miljoen euro. Heijmans verwacht dat het bedrijfsresultaat in 2018 hoger zal liggen.

Het ontschulden gaat ook naar wens.  De nettoschuld daalde van 100 miljoen naar -14 miljoen euro; de netto kaspositie is daarmee 14 miljoen positief. Begin 2017 kreeg Heijmans in het kader van een herfinanciering de beschikking over een kredietfaciliteit van 256 miljoen euro. Die faciliteit moet worden afgebouwd naar 122 miljoen halverwege 2019. Heijmans zit nu als op 156 miljoen euro. Het bouwconcern verwacht in 2018 aan de convenanten te kunnen voldoen.

Hoogste nettowinst sinds 2007

De nettowinst van 20 miljoen euro is het hoogste resultaat sinds 2007, toen 56 miljoen euro werd genoteerd. Daarna werd zeven jaar verlies geleden, en drie keer winst, 2017 meegeteld. In 2014, 2015 en 2016 werd verlies geleden.

De nettowinstmarge van Heijmans over 2017 is 1,4 procent. BAM noteerde eerder deze week een marge van 0,2 procent.

“Ik ben tevreden over de enorme omslag bij Infra, van zwaar verlieslatend in de voorgaande jaren naar winstgevend dit jaar, en onze goede positie in de sterk groeiende woningmarkt”, zegt Ton Hillen, bestuursvoorzitter van Heijmans.


Meer over Heijmans: Heijmans-ceo Ton Hillen vertelt over de positieve vibe bij Heijmans

Reageer op dit artikel