nieuws

Diederik Samsom moet CO2 in bouw terugdringen

bouwbreed Premium 1896

Diederik Samsom moet CO2 in bouw terugdringen

Diederik Samson is aangesteld als een van de voorzitters van het nieuwe Klimaatakkoord. Hij moet zorg dragen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving.

In het nieuwe Klimaatakkoord, waarvoor vandaag het startschot is gegeven, wordt onderscheid gemaakt tussen vijf sectoren: industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik. Voor elke sector is een ‘sectortafel’ vastgesteld, met een voorzitter. Aan de sectortafel gebouwde omgeving zit dus Diederik Samsom, voormalig fractievoorzitter van de PvdA. Econoom en voormalig GroenLinks-Kamerlid Kees Vendrik is is aangesteld als voorzitter van elektriciteit.

Ed Nijpels wordt coördinator

Voor de overige sectortafels zijn zakenvrouwen Annemieke Nijhof (mobiliteit) en Manon Janssen (industrie) en oud-minister Pieter van Geel (landbouw) aangetrokken.  Oud-minister Ed Nijpels neemt een coördinerende rol op zich.

Uitvoering start in 2019

Het is de bedoeling dat de sectortafels in de zomer van dit jaar afspraken hebben gemaakt over de hoofdlijnen om CO2-uitstoot met 49 procent terug te dringen tot 2030. Deze afspraken zullen vervolgens in de tweede helft van het jaar worden uitgewerkt in concrete programma’s. De uitvoering van het Klimaatakkoord begint in 2019.

Reageer op dit artikel