nieuws

‘Corporaties moeten bestaande technieken gebruiken om woningen te verduurzamen’

bouwbreed 1299

‘Corporaties moeten bestaande technieken gebruiken om woningen te verduurzamen’
Shutterstock

Gebruik bestaande technieken om corporatiewoningen te verduurzamen en ontwikkel los daarvan een tweede spoor voor innovaties. En zorg ervoor dat de bewoners blij worden van de te nemen maatregelen. Deze aanbevelingen kwamen naar voren tijdens de tweede Aedes-Bouwend Nederland Verduurzamingstafel op 31 januari op de Bouwcampus in Delft.

De bijeenkomst was een vervolg op de ontbijtsessie van 5 september vorig jaar. Directeuren van woningcorporaties en bouwbedrijven hebben toen combinaties gevormd om ideeën te ontwikkelen om het corporatiebezit met 30 procent minder kosten CO2-neutraal te maken: de Duurzaamheids Challenge.

Afgelopen week werden de voorstellen gepresenteerd en besproken. Aedes-voorzitter Marnix Norder, Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen en andere corporatie- en bouwdirecteuren keken er naar. Net als Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft en adviseur van het Opdrachtgeversforum, en Ferdi Licher, programmadirecteur Bouwen en Energie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

De voorkeur van de corporaties tot verduurzaming gaat uit naar bestaande technieken die later verrijkt kunnen worden met innovaties.

In verschillende van de acht pitches kwam het tweesporenbeleid naar voren. Dat werd mede ingegeven doordat de ontwikkeling van innovaties niet alleen veel geld, maar ook veel tijd kost, terwijl bouwers en corporaties juist vaart willen maken met verduurzaming. De voorkeur gaat uit naar bestaande technieken die later verrijkt kunnen worden met innovaties. Maatregelen die werden genoemd richten zich met name op isolatie, verwarming en all electric. Zo kunnen duizenden woningen worden aangesloten op warmtenetten waar ze al boven staan, maar nog niet van profiteren.

Belangrijkste advies aan de corporaties daarbij: formuleer een eindbeeld van de verduurzaming

Volgens de betrokkenen verduurzamen veel corporaties al woningen, treffen voorbereidingen of brengen minstens in kaart wat er moet gebeuren. De ene corporatie kiest voor renovatie per complex, in één keer of modulair, de andere neemt verduurzaming mee bij ingrepen als het glas vervangen moet worden of het dak geïsoleerd.

Belangrijkste advies aan de corporaties daarbij: formuleer een eindbeeld en hoe je daarop wilt sturen, en stel het huurbeleid en assetmanagement daarop af. Ook is het zaak bewoners zo vroeg mogelijk bij de plannen te betrekken. Daarop ontstond een discussie over het belang om de woonlasten gelijk te houden of niet. Waarschijnlijk gaan deze omhoog, maar daar krijgen de bewoners dan ook veel luxe voor terug. Een extra subsidie zou dat kunnen opvangen. De bewoners moeten in elk geval weten dat verduurzaming de komende jaren gaat spelen.

Een van de pitchers vond een centrale regie essentieel bij verduurzaming; de overheid kan landelijk alle partijen om de tafel krijgen

De overheid heeft nu per jaar slechts zo’n 100 miljoen euro beschikbaar voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Licher van BiZa pleitte voor woonlastenvoordeel, vooral in het begin van het verdere verduurzamingstraject, en wilde dat bouwers en corporaties snel met concrete voorstellen komen. Een van de pitchers vond een centrale regie essentieel; de overheid kan landelijk alle partijen om de tafel krijgen, inclusief gemeenten en bewoners.

De enorme verduurzamingsopgave kan alleen door langdurige samenwerking tussen bouwers en corporaties worden volbracht

De aanwezigen kwamen tot de conclusie dat de enorme verduurzamingsopgave alleen door langdurige samenwerking tussen bouwers en corporaties kan worden volbracht. Daarvoor is vertrouwen nodig. Hermans benadrukte de noodzaak om breed toepasbare concepten te ontwikkelen en informatie en expertise uit te wisselen. Gastheer Norder prees de gepresenteerde ideeën en wilde vooral veel aandacht voor alle initiatieven, ideeën en wensen.

 

Reageer op dit artikel