nieuws

Cobouw Café Zaandam in beeld: bouwen in het groen, bouwvrouwen en innovatie

bouwbreed 1677

Cobouw Café Zaandam in beeld: bouwen in het groen, bouwvrouwen en innovatie

Het Cobouw Café in Zaandam stond natuurlijk in het teken van de woningbouwmarkt. Maar ook de toenemende zorgen over de instroom van nieuwe vaklieden en de noodzaak voor bouwers om te innoveren waren belangrijke thema’s aan de discussietafel. Een fotoverslag van een even vermakelijk als nieuwswaardige middag.


Ben Spiering, programmadirecteur van de Bouwagenda, kwam uitleggen dat de vernieuwing in de bouw noodzakelijk is, maar ook tijd kost. “Het begint nu pas”, pareerde hij de kritiek dat de Bouwagenda tot dusver nog maar weinig concreets heeft opgeleverd. Tegelijkertijd had hij een primeurtje: binnenkort wordt gestart met een aantal experimenteer-wijken. Voor grootschalige verduurzaming van woningen.

Pierre Sponselee, directeur van corporatie Woonwaard, ziet dat er in de praktijk al heel veel ten goede is veranderd. Maar er kan nog wel een schepje boven op, vond hij. Om de grote verduurzamingsoperatie in Nederland echt goed van de grond te krijgen is volgens hem meer samenwerking nodig in de bouw.

Daar was Bas van de Veen van de Hogeschool Utrecht het roerend mee eens. Zeker als bouwers ook meer aansluiting gaan zoeken bij het onderwijs kunnen er mooie dingen ontstaan. De duurzame, circulaire en zelfvoorzienende woning die zijn team ontwikkelde is volgens hem een goed voorbeeld hoe dat kan uitpakken. Of deze Selficient-woning, die in Amerika de Solar Decathlon won, binnenkort te koop zal zijn? Nee, dat dan weer niet.

De zaal in café Taets op het Zaanse Hembrugterrein zat goed vol. Mede ook dankzij de leden van Bouwend Nederland Noord-Holland, die eerder op dezelfde locatie de ledenvergadering van de brancheorganisatie bijwoonden.

Het Cobouw Café is discussiëren, maar natuurlijk ook netwerken onder het genot van een glas en een hapje. Bouwend Nederland-kopstukken Fries Heinis en Maxime Verhagen weten daar alles van.

Een intermezzo met Cobouw-verslaggeefster Marije de Leeuw. Zij maakte bekend dat Cobouw binnenkort een top 50 van bouwvrouwen zal onthullen. Want er moet meer aandacht komen voor de positie van vrouwen in het mannenbolwerk dat de bouw is. Wie er boven aan de lijst prijkt? “Nee, dat kan ik nog niet verklappen.”

Aan tafel met drie ‘bouwvrouwen’: Klaartje Molthof van BAM Wonen, Paulina Logchies van het gelijknamige onderhoudsbedrijf en Jose van der Loop, zelfstandig ondernemer Transitiesturing in de bouw. “Bouwvrouwen? Dat woord bestaat helemaal niet. Ik heb het opgezocht”, stak Molthof meteen van wal.

Moeten er meer vrouwen in de bouw? Niet perse, vond Paulina Logchies. Belangrijker is dat de diversiteit in de sector toeneemt, maakte ze duidelijk.

Dan de tweede discussie-tafel. Meer bouwen in het groen. De oproep van minister Ollongren daartoe viel in goede aarde bij wethouder Jelle Beemsterboer van de gemeente Schagen (r). Niels Doodeman, directeur van Ballast Nedam-dochter Heddes, kan weinig met woorden van de minister. “De meeste bouwers zitten al hartstikke vol met opdrachten. Wij ook.” Hij gaf aan dat de bouwbedrijven vooral behoefte aan continuïteit in de orderstroom. “Als daar nou eens voor wordt gezorgd.”

Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen begreep wel dat het taboe rond bouwen in het groen is doorbroken door de minister. Om de woningbouwproductie echt goed op gang te krijgen, moet alles worden aangegrepen. Hij liet echter weten dat er meer problemen zijn. Zoals het tekort aan vaklieden, de stijging van de bouwkosten en betaalbaarheid van koopwoningen.

Volgens gedeputeerde Joke Geldhof van de provincie Noord-Holland heeft de minister vooral “de urgentie geagendeerd”. De urgentie dat er meer en sneller woningen bij moeten worden gebouwd. Een vrijbrief om de prachtige Noord-Hollandse weilanden vol te bouwen, is dat niet. Ook niet nodig, zei zij. Er zijn voor de komende jaren voldoende binnenstedelijke bouwlocatie beschikbaar.

Spijkers met koppen slaan. De altijd hilarische afsluiter van het Cobouw Café. Wie dit keer de spijker het diepste in het houten blok sloeg? Joke Geldhof, met afstand.

(Foto’s: Cynthia van Dijke)

Reageer op dit artikel