nieuws

Clusteren van bouwopdrachten aangepakt: MKB verdient meer kansen

bouwbreed 2362

Clusteren van bouwopdrachten aangepakt: MKB verdient meer kansen

Het stapelen van opdrachten wordt aangepakt en het MKB krijgt meer kansen om mee te dingen. Ook de rol van inkoper moet meer status krijgen. Dat belooft het ministerie van Economische Zaken bij de presentatie van Beter Aanbesteden. Met 23 actiepunten moet een einde komen aan de ergernissen en wantrouwen in de praktijk rond het tenderen van opdrachten.

Oud-Kamerlid Matthijs Huizing is aan het werk gezet om de problemen rond de praktijk van het aanbesteden in kaart te brengen en heeft 23 actiepunten op een rij gezet. Die moeten nu een voor een worden uitgerold. Cobouw onthulde in november al het rapport dat vandaag is gepresenteerd.

Als aanbestedingen soepeler en beter verlopen profiteren zowel de overheden als de ondernemers daarvan, is de gedachte achter de actieagenda Beter Aanbesteden die vandaag wordt overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. Hierbij het verslag: “Ik hoor te vaak dat bedrijven niet eens meer aan aanbestedingen beginnen. Eeuwig zonde.”

Ergernissen en knelpunten

Onder meer ondernemersorganisaties VNO-NCW, Bouwend Nederland, MKB-Nederland en MKB-Infra hebben eraan meegewerkt. In teams is gekeken waar bij aanbestedingsprocessen nu de grootste ergernissen en knelpunten zitten. Met dit puntenplan zijn alle partijen er overigens nog niet. Komende maanden gaan de betrokkenen samen verder met de uitwerking en oplossen van alle actiepunten.

De ergernissen ontstaan vooral rond de toepassing van de regels en het oplossen van de problemen valt of staat met de bereidwilligheid van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers om hun gedrag aan te passen.

Zo wordt bijvoorbeeld bij een kwart van de bouwopdrachten onnodig geclusterd, becijferde het Aanbestedingsinstituut onlangs nog. Projecten worden samengevoegd die net zo goed als losse opdrachten op de markt hadden kunnen komen. Veel opdrachtgevers vinden het wel prettig om maar een keer te hoeven aanbesteden.

Jaarlijks voor 73 miljard aan tenderklussen

De kracht van het traject Beter Aanbesteden is dat ondernemers en opdrachtgevers gezamenlijk de agenda hebben gemaakt om aanbestedingen voortaan beter en transparanter te laten verlopen. Nederlandse gemeenten spenderen nu gemiddeld bijna de helft van hun budget aan inkoop van bijvoorbeeld weg- en groenonderhoud, openbare verlichting of straatnaamborden. Maar ook de opdrachten voor scholen, politiebureaus; en bibliotheken komen via tenders op de markt. Openbaar aanbesteden is verplicht bij alle projecten boven de 5 miljoen euro. Hier is in totaal jaarlijks zo’n 73 miljard euro aan overheidsgeld mee gemoeid.


Actiepunten die aanbestedingsproblemen moeten oplossen

 1. De publicatie ‘ organisatorische aspecten van inkoop’
 2. Factsheet over de inkoopfunctie
 3. In kaart brengen van de verschillende bestaande inkoopsamenwerkingen
 4. Coördinatiepunt voor het structureel organiseren van marktdagen in het hele land
 5. Pilotproject voor het inzetten van een marktpartij bij het opstellen avn de specificatie
 6. Delen van ervaring minor ‘inkoopmanagement’ met andere HBO-instellingen en ontwikkelen van nieuwe visie op inkooponderwijs
 7. Een paspoort voor aanbestedende diensten
 8. Een uniform SROI-beleid en werkwijze in alle 35 arbeidsregio’s
 9. Aanpassing toelichting VNG-model Uniforme Inkoopvoorwaarden
 10. Opstellen paritaire contractvoorwaarden per branche
 11. Verkennen en bevorderen van ‘ruimere’ wijze van uitvragen
 12. Opstellen van handreiking ‘nader selecteren’
 13. Inzichtelijk maken van de problematiek rond clusteren en voorstellen doen voor verbetering in de huidige praktijk.
 14. Opstellen van een handreiking ‘Tenderkostenvergoeding’
 15. Opzetten van Regionale Adviespunten Aanbesteden
 16. Publiceren en uitleggen van best practices ‘Gunnen op laagste prijs’
 17. Ontwikkelen van een EMVI-tool
 18. Updaten van marktdossiers
 19. Aandacht vragen voor planning, termijnen en kwaliteit van beantwoording
 20. Ontwikkelen van een formulier voor evaluatie van afloop van aanbesteding
 21. Maken van een infographic tendercommunicatie
 22. Het instellen van een prijs voor beste aanbestedende dienst
 23. Opzetten en uitvoeren van de campagne ‘Beter Aanbesteden’

Bron: Actieagenda Beter Aanbesteden


 

Reageer op dit artikel