nieuws

Bestrijden leegloop platteland vraagt om boerenslimheid  

bouwbreed Premium 855

Bestrijden leegloop platteland vraagt om boerenslimheid  

Met een nieuwe prijsvraag wil Rijksbouwmeester Floris Alkemade  ideeën ontwikkelen voor de inrichting van het platteland. Hij hoopt zo het hoofd te bieden aan vergrijzing, krimp klimaatverandering, energietransitie, dierziektes en natuurbeheer.

Samen met collega-rijksadviseur voor het Landschap Berno Stootman wil Floris Alkemade ontwerpers en grondeigenaren koppelen en nieuwe ideeën laten ontwikkelen voor het platteland. De prijsvraag die luistert naar de naam Brood en Spelen strekt zich uit over twee ronden. In de eerste ronde worden ideeën geopperd en vertaald naar een projectvoorstel voor een concrete locatie. Uit alle ingezonden ideeën worden zestien teams gekozen:  acht in Brabant en acht in Gelderland en Overijssel. Die teams krijgen elk 25.000 euro beschikbaar om hun plan in de tweede ronde verder uit te werken. Een keur aan experts van universteit Wageningen, kadaster, waterschappen en provincies en gemeenten heeft medewerking toegezegd om de teams bij hun plannen te ondersteunen.

Floris Alkemade, die zelf opgroeide in het Brabantse Sint Oedenrode:  “Er is een omslag nodig op het plattteland. De opgaven zijn zo complex dat boeren dit niet alleen kunnen oplossen. Met deze prijsvraag willen we ontwerpkracht en gerichte kennis toevoegen, zodat we het platteland weer kunnen ervaren zoals we het zo graag zien: een beter verdienmodel voor boeren en een duurzaam en aantrekkelijk ingericht landschap, natuur en recreatie.  Kortom:  Brood en Spelen.”  In de combinatie van ondernemerszin, boerenslimheid en  ontwerpkracht schuilt volgens Alkemade een enorme potentie.

Reageer op dit artikel