nieuws

De arbiter: de adviseur blijkt beperkt aansprakelijk

bouwbreed 1354

De arbiter: de adviseur blijkt beperkt aansprakelijk
raad van arbitrage De Arbiter

Een aannemer mist bij een aanbesteding de boot door een tekortschietend advies. De adviseur draait echter niet op voor de gevolgen.

Een recreatieschap wijst de inschrijving van een aannemer af. Het gaat om regulier onderhoud, gedurende drie jaar, aan gras, water en sierbeplanting. De inschrijving mislukt omdat het bijbehorende plan van aanpak onvoldoende scoort. Volgens het protocol bij deze Europese aanbesteding resulteert dat in uitsluiting. De klus gaat naar een ander. Bijzonder zuur voor de aannemer, die in voorafgaande jaren wel het onderhoud mocht doen.

De aannemer wil zijn gram halen bij de adviseur die het plan van aanpak schreef. Dat lukt niet.

De aannemer wil zijn gram halen bij de adviseur die het plan van aanpak schreef. Dat lukt niet. Daarop stapt de aannemer naar de Raad van Arbitrage. Hij claimt dat een goed plan van aanpak hem de opdracht zou hebben bezorgd. Omdat de adviseur tekortgeschoten is, moet die zijn winstderving vergoeden. Daar zou een bedrag van tussen de 370 duizend en 500 duizend euro mee zijn gemoeid.

De adviseur, die voor zijn werk overigens de overeengekomen 1.200 euro heeft gerekend, verweert zich heftig. Hij is helemaal niet tekortgeschoten en ziet ook geen oorzakelijk verband tussen de vermeende tekortkoming en de schade. Hoe dan ook is hij volgens zijn leveringsvoorwaarden slechts beperkt aansprakelijk: alleen voor directe schade en nooit voor meer dan de advieskosten. (Voor de liefhebbers: het gaat om de DNR 2005, resp. art. 14 lid 1, en art. 15).

Plan van aanpak deugt niet

Een aardige kluif voor de arbiters, die om te beginnen het plan van aanpak inhoudelijk afschieten. Het voldoet op veel punten niet aan het bestek en de toepasselijke Gedragscode beheer groenvoorzieningen. Zo is de deskundigheid van diverse medewerkers niet of onvoldoende benoemd. Ook is de risicoanalyse veel te algemeen. Inzet van personeel, middelen en materieel om schade aan flora en fauna te beperken, blijft onduidelijk of ontbreekt helemaal. En zo verder, enzovoort. De adviseur heeft zijn werk niet goed gedaan.

Dus krijgt de aannemer gelijk? In zekere zin wel. De arbiters denken dat hij met een correct plan van aanpak de opdracht inderdaad zou hebben gekregen. Maar hoe zit het met de beperkte aansprakelijkheid van de adviseur? Volgens de aannemer kwamen de leveringsvoorwaarden waar dat in staat pas na het advies, dus te laat. Voor het geval hij daar ongelijk in krijgt, beroept hij zich op een uitzonderingsbepaling die consumenten en kleine ondernemingen beschermt tegen dat soort bepalingen(art. 6:233 sub a BW). Zijn laatste verdedigingslinie is dat de beperkte aansprakelijkheid onredelijk is, nu de adviseur er een potje van heeft gemaakt (art. 6:248 BW).

Aansprakelijk of niet?

Op het punt van de beperkte aansprakelijkheid maken de arbiters echter korte metten met het aannemersbetoog. Om te beginnen heeft hij de offerte met het beroep op de leveringsvoorwaarden gewoon getekend. Weliswaar twee dagen na uitvoering van de opdracht, maar toch. Verder is zijn bedrijf niet aan te merken als kleine onderneming.

Blijft over of de adviseur dusdanig verwijtbaar heeft gefaald dat een beperking van zijn aansprakelijkheid in de omstandigheden van dit geval onredelijk zou zijn. Dat kan alleen in uitzonderlijke gevallen, simpelweg tekortschieten is daarvoor niet genoeg. Ook hier haalt de aannemer nul op het rekest. Hij heeft de adviseur maar één werkdag gegeven voor het plan van aanpak en dat daarna zelfs ongelezen ingediend.

De aansprakelijkheid is beperkt, waarbij winstderving zelfs is uitgesloten. De aannemer krijgt daarom geen cent.

De aansprakelijkheid is dus wel degelijk beperkt, waarbij winstderving zelfs is uitgesloten. De aannemer krijgt daarom geen cent. Een kleine pleister op de wond: de adviseur moet gezien zijn tekortschietend werk wél de helft van de proceskosten betalen.

(Meer over dit vonnis is te vinden op raadvanarbitrage.info, onder nummer 35.738)

Reageer op dit artikel