nieuws

Bouwen in 2018: ‘je rol blijft, je identiteit verandert’

bouwbreed Premium 3535

Bouwen in 2018: ‘je rol blijft, je identiteit verandert’

Welke nieuwe trends op het gebied van technologie, innovatie en digitalisering kan de bouw in 2018 verwachten? Wouter Truffino van Holland ConTech & PropTech vroeg het acht prominenten uit de sector.

Edwin van den Berg, bestuursvoorzitter Van Wijnen:
Bij het transformeren, renoveren en realiseren van gebouwen en/of gebieden gaat het niet alleen meer om fysieke ruimte vertaald in geld, grondstoffen en energie. Het gaat over het benutten van potentieel van mensen. Hoe dragen gebouwen en gebieden bij aan de gezondheid en geluk, het welzijn van de “bewoners”. Bij het ontwerp en de exploitatie gaat dát centraal staan. Ontwikkelen en bouwen moet holistisch bijdragen en – afgemeten worden – aan een hoog welzijn en welvaartsniveau. Waarbij gebruikerstevredenheid, productiviteit en gezondheid de meest belangrijke succesfactoren worden.

Sander Te Hoonte, directeur Lokhorst:
De grote schaarste op de arbeids- en grondstoffenmarkt zal in hoog tempo gevolgen hebben voor de industrialisering, samenwerkingsvormen en digitalisering. Alle bouwketenpartners worden gedwongen om in hun eigen deel van de keten product- en procesinnovaties te doen en toe te passen.  In 2018 krijgt dit een versnelling en worden er eindelijk nieuwe standaarden ontwikkeld. We bouwen 100 procent eerst digitaal, durven onder druk van de schaarste voor nieuwe materialen of nieuwe toepassing daarvan te kiezen, passen deze het liefst in een geconserveerde omgeving toe en maken van de bouwplaats een logistiek georganiseerde assemblagefabriek.

Otto Schepers, business unit manager Traffic and Roads Witteveen+Bos:
De 4e industriële revolutie zet door. Met ‘digital twins’: digitale representaties van de actuele gebouwde omgeving. Waaruit we met digital manufacturing snel en adaptief de life-cycle prestaties updaten. Zonder logge projecten om vele taken te organiseren die nu kunnen worden geautomatiseerd. Je rol blijft. Je identiteit verandert. Van wat je doet naar wat je bereikt. In een ander waarde model, gebaseerd op prestaties en informatie-uitwisseling. Van bouwwerk naar service. Van dienst naar oplossing.

Sander Lijbers, AEC Industry Manager Autodesk:
Als we de megatrends van dit moment nemen en dan specifiek inzoomen op de bouw dan zien we de volgende zaken een nog stevigere plaats veroveren in 2018:
– Artificial Intelligence gaat voor de bouw de grootste verandering brengen en dan – mijn inziens – met name Machine Learning en Generative Design.
– De inzet van Augmented and Virtual Reality creëren voor alle betrokkenen bij een project nieuwe inzichten en ervaringen.
– Digitale Platformen (zoals Autodesk’s BIM 360) zorgen voor betere samenwerkingen en nieuwe ecosystemen.

Lars van der Meulen, business unit manager duurzaamheid en innovatie VolkerWessels:
Opdrachtgevers, eindgebruikers en maatschappij nemen geen genoegen meer met mooie verhalen, zie recente campagnes. Het gaat vanaf nu dus om onderbouwing en aantoonbaarheid. Een circulair viaduct? Wat is de score in een materialenpaspoort dan? En welke ontwerpafwegingen zijn gemaakt? Een gezond gebouw? Waar draagt het aan bij en hoe weten we dat? Instrumenten als het materialenpaspoort en samenwerking met kennisinstituten worden daarmee cruciaal.

Menno de Jonge, directeur Digital Construction Koninklijke BAM Groep:
We spreken met z’n allen over nieuwe technologieën zoals 3D laser scanning, lifecycle BIM, Virtual & Augmented Reality, 3D printing en IoT. De impact van deze nieuwe technologieën is groot, maar we beseffen ons nog te weinig dat we, dankzij die technologieën, op een schat aan data zitten. In 2018 gaan we de eerste toepassingen zien op het gebied van Artificial Intelligence en Machine Learning, die deze data omzetten in toegevoegde waarde voor alle stakeholders in onze projecten.

Petran van Heel, sector banker bouw ABN Amro:
In 2018 bouwen we door met duurzaamheid, dat gaat gelukkig niet minder worden. Principes van de circulaire economie zien we steeds vaker terugkomen in aanbestedingen en ontwerp processen. Dit zal dus ook een impact gaan hebben op de bouw. Hier zijn steeds meer voorbeelden die een mooie oplossing met een goed verdienmodel combineren.  De grote vraag is of innovatie in de sector ook echt wordt versneld door de ontwikkeling van nieuwe technologieën, de krapte op de arbeidsmarkt en de stijgende prijzen. Of bouwen we gewoon door zoals we dat altijd deden, omdat er nu toch werk genoeg is….

Joep Welschen, senior consultant ecosystemen KplusV:
In 2018 zal er een groot Nederlands ecosysteem ontstaan, waarbij de Holland ConTech & PropTech community niet alleen vanuit het netwerk innovaties volgt en partijen verbindt, maar zelfs actief innovatie startups en scale-ups langdurige maatwerk begeleiding gaat bieden. Met als gezamenlijk doel: innovaties versneld naar de markt brengen en daarmee Nederland positioneren als de wereldspeler voor duurzame ConTech en PropTech innovatie ontwikkeling.

Reageer op dit artikel