nieuws

Tekorten PIR en PUR zorgen voor problemen isolatiebranche

bouwbreed 1890

Tekorten PIR en PUR zorgen voor problemen isolatiebranche

Door leveringsproblemen van de belangrijkste grondstof  en een wereldwijd toegenomen vraag  ontstaat een tekort aan PUR en PIR isolatieplaten. De prijzen lopen snel op, terwijl het lang niet altijd mogelijk is uit te wijken naar andere isolatiematerialen.

De prijzen voor PUR en PIR producten zijn sinds begin dit jaar met 25 procent opgelopen. En de stijgingen lijken nog niet ten einde. Vebidak is de eerste Nederlandse brancheorganisatie die nu aan de bel trekt over de prijsstijgingen, die deels zijn terug te voeren op leveringsproblemen.

Twee van de zes wereldwijde leveranciers van de grondstof methyleendifenyldi isocyanaat, MDI, worstelen met een haperende productie. Onder andere als gevolg van een grote explosie in een MDI-fabriek.

Vraag sterk toegenomen

Tegelijkertijd is de vraag naar polyurethaan het laatste half jaar sterk toegenomen. Polyurethaan wordt niet alleen gebruikt als isolatiemateriaal, maar ook in matrassen, schoenzoelen, auto-dashboards en tal van andere producten. Door de oplevende wereldeconomie is de zuigkracht vanuit andere branches groot. De automobielindustrie geniet in veel gevallen een voorkeurspositie onder de grondstoffenleveranciers omdat daar hoge boetes zijn afgesproken voor het niet op tijd leveren.

In België werden de problemen al eerder aangekaart door brancheorganisaties. Dat is volgens Leon van Maurik van Kingspan deels te wijten aan het feit dat België, veel meer dan Nederland,  een PUR en PIR-land is. Maar ook in Nederland ontstaan nu tot problemen.

Niet om pir en pur heen

“In gebouwen die zijn ontworpen met PIR of PUR kun je niet zomaar een ander isolatiemateriaal toepassen”, zegt Van Maurik. “In de spouw of onder het dak is vaak simpelweg geen ruimte, omdat je voor de meeste andere materialen een dikker pakket nodig hebt om dezelfde

Iedereen moet rekening houden met verdere prijsstijgingen

isolatiewaarde te halen.  In die gevallen moet je dus het ontwerp aanpassen, maar dat gaat weer ten koste de vierkante meters en het nuttige oppervlak. Bij Beng-woningen kun je nu al bijna niet om pir en pur- heen. Laat staan bij nul-op-de-meter woningen.”

Ook in Nederland neemt de vraag volgens Van Maurik dus toe, terwijl het aanbod stagneert. Iedereen moet volgens de commercieel manager ter dege rekening houden met verdere prijsstijgingen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels