nieuws

Zzp’er in de bouw heeft meestal geen andere inkomstenbron

bouwbreed 1087

Zzp’er in de bouw heeft meestal geen andere inkomstenbron

De meeste zzp’ers in de bouw leven puur van hun zzp- inkomen en hebben er geen baan, uitkering of ander inkomen naast. Zelfstandigen in de bouw doen het daarmee een stuk beter dan zzp’ers in andere sectoren. Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bij negen op de tien zzp’ers in de bouw is het zzp-inkomen het belangrijkste inkomen; bij zeven op de tien is het zelfs het enige inkomen. Bij zelfstandigen die werkzaam zijn binnen de overheid, in het onderwijs en in de zorg is juist het tegenovergestelde het geval: daar is het zzp-inkomen in de helft van de gevallen slechts een bijverdienste.

650 duizend zzp’ers alleen een zzp-inkomen

Als we kijken naar alle zzp’ers in heel Nederland, leven ruim 650 duizend zelfstandigen alleen van een zzp-inkomen. Daarmee verdienen ze in doorsnee 28 duizend euro per jaar. Voor zo’n 256 duizend zzp’ers is het inkomen uit hun ondernemerschap de voornaamste, maar niet de enige inkomensbron. Zij hebben ook nog inkomsten uit loon, pensioen of een uitkering.

Het doorsnee zzp-inkomen van deze zelfstandigen bedroeg bijna 20 duizend euro, met 6,7 duizend euro aan andere inkomsten, ofwel neveninkomen.

Degenen met pensioen hoogste inkomsten

Van de zzp’ers met een neveninkomen hadden degenen met pensioen niet alleen het hoogste zzp-inkomen (23,5 duizend euro), maar ook de hoogste neveninkomsten. In doorsnee ontvingen zij 10 duizend euro aan pensioen. De zelfstandigen met bijverdiensten uit loon verdienden 6 duizend euro naast 16,7 duizend euro aan zzp-inkomsten.

Vooral werknemers hebben zzp-inkomen als bijverdienste

Voor 548 duizend personen was het zzp-inkomen een bijverdienste. Het zijn vooral werknemers die naast hun loon extra inkomen vergaren als zzp’er. Van de ruim 6,2 miljoen werknemers in 2016 waren dat er bijna 330 duizend (5,3 procent). Met hun ondernemerschap verdienden zij in doorsnee 1,9 duizend euro per jaar bij.

Ook uitkeringsontvangers verdienen bij

Ruim 138 duizend mensen vulden hun pensioen aan met in doorsnee 2,8 duizend euro aan zzp-inkomen. Dit komt neer op 4,5 procent van alle gepensioneerden. Daarnaast waren er 46 duizend uitkeringsontvangers die in doorsnee 1,4 duizend euro per jaar bijverdienden als zzp‘er. Het verdiende zzp-inkomen wordt verrekend met de ontvangen uitkering.

Reageer op dit artikel