nieuws

Werkgevers luiden noodklok over tienduizenden tekorten technici

bouwbreed 2681

Werkgevers luiden noodklok over tienduizenden tekorten technici

Werkgevers in de techniek maken zich grote zorgen over het tekort aan goed opgeleide technici. De ‘Industriecoalitie’ heeft daarom een brief aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur een Wetenschap (OCW) gestuurd waarin wordt gevraagd om concrete maatregelen.

Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht blijkt dat werkgevers nog zeker zes jaar rekening moeten houden met nijpende tekorten aan geschoold personeel. Vooral de groei in de bouw voedt de vraag naar technisch geschoold personeel. Ondanks de groeiende toestroom van gediplomeerden, blijft het aanbod achter. “Dit heeft er deels mee te maken dat lang niet alle technisch gediplomeerden een baan zoeken in de techniek”, zegt onderzoeksleider Didier Fouarge.

Komende jaren tienduizenden tekorten in de bouw

Volgens Industrialisatiecoalitie, waarin Metaalunie, FME, UNETO-VNI en Bouwend Nederland samenwerken, ontstaan in de installatiebranche zo’n 20.000 vacatures per jaar die nauwelijks in te vullen zijn. In de technologische industrie en de mkb-metaal zijn tot 2030 zo’n 120.000 nieuwe werknemers nodig. Ook de bouw komt op korte termijn tienduizenden mensen tekort, stellen de partijen.

‘Tekort zet energietransitie onder druk’

De nood is dus hoog en daarom moet er echt wat gebeuren, vindt de coalitie. Het tekort aan technici zet namelijk niet alleen de economische groei onder druk, maar ook de energietransitie, zeggen de organisaties. Doekle Terpstra, voorzitter van installatiekoepel UNETO-VNI: “Het kabinet heeft 100 miljoen uitgetrokken voor de technische opleidingen binnen het vmbo. Dat is een goed begin, maar we moeten wel garanties krijgen dat het geld daar ook echt terechtkomt.” De Industriecoalitie pleit voor bindende afspraken met en tussen scholen om ervoor te zorgen dat leerlingen tijdens hun opleiding kennis en vaardigheden leren die ze in de beroepspraktijk direct kunnen toepassen.

Coalitie pleit voor flexibele lerarenopleiding

Daarnaast vindt de coalitie dat de overheid de bevoegdheidseisen van techniekdocenten zou moeten aanpassen en een meer flexibele lerarenopleiding tot stand zou moeten brengen. Daardoor zou onder meer de mogelijkheid ontstaan om professionals van bedrijven in te zetten in vmbo en mbo  en zo kan het tekort aan techniekdocenten tegen worden gegaan, stellen de organisaties. “In de bouw- en infrasector hebben we de komende jaren 40.000 nieuwe mensen nodig. Die moeten worden opgeleid, maar straks zijn de docenten er niet. We hebben dus snel professionals nodig die praktijkkennis kunnen overbrengen op een nieuwe generatie vakmensen”, zegt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland.

Organisaties willen voortzetting Techniekpact

In de brief aan de Kamercommissie dringen de brancheorganisaties aan op een voortzetting van het Techniekpact, dat erop gericht is méér studenten voor techniek te laten kiezen. In de afgelopen jaren heeft het Techniekpact volgens de Industratiecoalitie tastbare resultaten opgeleverd. Maar er is meer nodig. “Het tekort aan technici houdt aan. Naast een hogere instroom in technische opleidingen is de ontwikkeling van medewerkers essentieel. Dat vraagt om een ruim onderwijsaanbod van deeltijdopleidingen, cursussen en modules, toegesneden op de banen van nu en morgen. Het bedrijfsleven draagt daar graag aan bij door bijvoorbeeld docentstages en inzet van ervaren vakmensen voor de klas”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming.

Onderwijs moet beter aansluiten op nieuwe technologieën

De Industriecoalitie vraagt ook om het voorkomen van een numerus fixus bij de technisch-wetenschappelijke opleidingen. Als de Technische Universiteiten hun deuren sluiten voor een deel van de studenten, zet dat een rem op groei en innovatie, vinden de organisaties. Tot slot vragen de werkgevers in de brief om techniekonderwijs dat beter aansluit op nieuwe materialen, technologieën en productieprocessen.”Belangrijke ambities zoals smart industry zijn daarvan afhankelijk. Ook zou de overheid bedrijfstakscholen en opleidingsbedrijven actiever moeten ondersteunen en stimuleren”, besluit Fried Kaanen, voorzitter Koninklijke Metaalunie.

Deze week behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van OCW.

 

Reageer op dit artikel