nieuws

‘Positief 2017, ondanks opgelopen levertijden’

bouwbreed 1016

‘Positief 2017, ondanks opgelopen levertijden’
Peter Vroom

Oplopende levertijden. Heipalentekorten. Het waren onderwerpen die Peter Vroom, directeur van Vroom Funderingstechnieken, dit jaar bezig hielden. Hij kwam veel in het nieuws om de situatie in de branche uit te leggen. Hoe kijkt hij terug op het afgelopen jaar? En wat verwacht hij van 2018? Cobouw vroeg het hem.

Wat heeft het jaar 2017 de bouw gebracht?
“2017 was een redelijk goed jaar voor bouwbedrijven en ook voor de leveranciers. Bedrijven zijn dit jaar beter in staat geweest om investeringen te doen, mensen aan zich te binden en zich te ontwikkelen. Dit schept vertrouwen voor de toekomst.”

Dus 2017 was een positief jaar volgens u.
“Zeker, al ben ik me er wel van bewust dat dit niet geldt voor alle bedrijven. Niet iedereen zal zich hierin herkennen.”

Toch zijn er veel problemen geweest door schaarste van materialen. Ook bij heipalen liepen de levertijden flink op.
“Schaarste vind ik niet het juiste woord. In de branche is op dit moment gewoon een overvloed aan werk en daardoor lopen de levertijden op. Wat is schaarste? In andere branches is er ook sprake van dergelijke levertijden en dat vindt niemand gek.”

Maar het heeft toch ook veel problemen opgeleverd. Vertragingen van projecten
“Bouwers moeten soms langer dan een jaar wachten op vergunningen. De projecten die ze realiseren staan er bovendien zo’n 30 tot 40 jaar. Wat is dan een paar weken langer wachten op materialen?”

Nou ja, als een project niet op tijd af is, kan dat voor flinke extra kosten zorgen.
“Je ziet dat bouwers steeds beter met de opgelopen levertijden omgaan. Ze passen zich erop aan, maken afspraken met leveranciers. Dat is ook heel verstandig.”

Wat verwacht u van 2018?
“Het wordt opnieuw een jaar waarin veel mooie projecten zullen worden opgestart en worden gerealiseerd, in diverse sectoren. Dat zorgt ook in 2018 voor veel werkgelegenheid. En niet alleen bij ons, je ziet dat veel orderportefeuilles zeer goed gevuld zitten. Ik ben natuurlijk geen voorspeller, maar je kunt nu al zien dat in ieder geval de eerste helft van 2018 een goed jaar zal zijn. Het EIB heeft onlangs een onderzoek gedaan naar de funderingsbranche waaruit blijkt dat de komende jaren de groei aanhoudt. Er zit wel een onderscheid hoe zich dat verdeeld per sector. “

 Welke issues moeten er in het nieuwe jaar echt opgelost worden?
“Er is een sterke behoefte naar kennis. In de crisis is er veel kennis verloren gegaan. Er zijn veel mensen uitgestroomd. Het is van essentieel belang dat kennis van medewerkers wordt vergroot. En dat er goed geschoold personeel aangenomen wordt.”

En hoe moet dit volgens u gedaan worden?
“Daar is geen toverwoord voor. Een branchevereniging kan dat in enige mate stimuleren. Maar de  bedrijven zelf hebben hier het grootste aandeel in. Om als bedrijf goede mensen aan te trekken, moet je zorgen dat je aantrekkelijk voor deze vaklieden bent en ook blijft. Dat is dan ook ons thema voor volgend jaar 2018. Wij leggen er de nadruk op dat werken vooral ook plezier moet opleveren. Niet voor niets zit het woord FUN, in ons vak  FUNderingstechnieken. Wij willen hiermee laten zien dat het vooral ook leuk is om in deze branche te werken. Daarnaast is het belangrijk dat bedrijven ook zelf mensen opleiden. Wij hebben daar altijd al het belang van ingezien. Vergelijk het maar met voetbal: je kan niet alleen maar wedstrijden spelen. Om die goed te spelen zal je ook voldoende en regelmatig moeten trainen.”

Welk onderwerp moet in 2018 op de politieke agenda?
“De pensioenleeftijd voor mensen in de bouw. Mensen die dagelijks buiten staan, vroeg de deur uit gaan en al veertig jaar dit werk doen, moeten gewoon eerder met pensioen kunnen gaan. Zij zijn veelal op jongere leeftijd ook al gaan werken, leveren behoorlijke fysieke inspanningen in alle weersomstandigheden en wat mij betreft moeten zij de mogelijkheid hebben om ook eerder te kunnen stoppen met het werken.”


Peter Vroom

Directeur Peter Vroom (53) is de tweede generatie in het familiebedrijf Vroom Funderingstechnieken BV. Het concern uit Oosthuizen is allrounder in paalsystemen en prefab betonbouw. In het leveringsprogramma zitten zowel in de grond gevormde paalsystemen en prefab heipalen als stalen buispalen. Het bedrijf mikt vooral op complexe en specialistische funderingswerkzaamheden en wordt daarbij vaak in een vroeg stadium betrokken. Peter Vroom volgde de HTS Bouwkunde in Alkmaar. Hij is tevens bestuurslid van de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF).

Reageer op dit artikel