nieuws

Adviesraden pleiten voor cultuurverandering in erfgoedsector

bouwbreed Premium 1073

Adviesraden pleiten voor cultuurverandering in erfgoedsector
Veenendaal, 060911 'Rijk Oompje'. Cultureel erfgoed wordt doorgang naar nieuw winkelgebied. Foto; Sjef Prins - APA Foto

De erfgoedsector richt zich nog te veel op het behoud van gebouwen en te weinig op de betekenis ervan voor de omgeving.

Dat concluderen de Raad voor Cultuur (RvC) en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in een gezamenlijke visie. Op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben de raden gekeken wat ontwikkelingen als energietransitie, klimaatadaptatie en verstedelijking voor het onroerend erfgoedbeleid betekenen. Dat beleid hoeft niet drastisch te worden gewijzigd, is de conclusie, maar er moet wel ingezet worden op een cultuurverandering in de erfgoedsector.

‘Neem erfgoed meteen mee’

Erfgoed zou al vanaf de start meegenomen moeten worden in ontwikkelingen van gebieden. Volgens de raden zijn omgevingsvisies uit de Omgevingswet een instrument waarmee Rijk, provincies en gemeenten al die ontwikkelingen een plek kunnen geven met aandacht voor de kwaliteit van die gebieden.

‘Stimuleer tijdelijk gebruik’

Daarnaast is het volgens de Raden belangrijk door te gaan met tijdelijk gebruik, herbestemming en herontwikkeling van leegstaande panden. De laatste jaren is door de vastgoedcrisis hier al meer aandacht voor geweest. Nu de woningmarkt weer aantrekt is het belangrijk hiermee door te gaan en niet meteen terug te keren naar de oude gewoonte van ‘bouwen in het weiland’, stellen de Raden.

‘Gebruik verhalen van jongeren’

Tot slot constateren de Raden dat er actiever gezocht moet worden naar draagvlak en inbreng van jongeren en Nederlanders met een migratieachtergrond. Gebruik ook de verhalen over erfgoed die zij vertellen om een verbinding te leggen in de gesprekken over de toekomst van een gebied, is het advies.

Reageer op dit artikel