nieuws

Brandweer helpt bij belastingproef breedplaatvloeren

bouwbreed Premium 3434

Brandweer helpt bij belastingproef breedplaatvloeren

Met grote watertanks op de vloeren onderzoeken constructeurs of de breedplaatvloeren van Leerpark Presikhaaf in Arnhem veilig zijn. De brandweer helpt de onderzoekers om de watertanks snel te vullen zodat de uitkomsten van de belastingproef snel bekend zijn.

Op de dakvloer en op sommige verdachte plekken binnen van het schoolgebouw in Arnhem zijn vrijdag grote watertanks geplaatst. Die zijn aan weerszijden van verdachte voegen opgesteld. Omdat het met tuinslangen uit de kranen van het gebouw niet opschoot, is de brandweer de onderzoekers van Adviesbureau Hageman te hulp geschoten. Met hun zware pompen hebben zij de tanks snel gevuld. De onderzoekers hopen dit weekeinde uitsluitsel te hebben. Zo kan het schoolbestuur bepalen of het verantwoord is het gebouw maandag weer open te stellen. Maandag gaan vergelijkbare proeven met waterbassins van start bij schoolcomplex De Combinatie  in Vlissingen.

Belastingproef breedplaatvloeren: meest vergaande onderzoek tot nu toe

De belastingproef van de breedplaatvloeren is één van de maatregelen die worden genoemd in het stappenplan waarmee het ministerie van Binnenlandse Zaken de breedplaatvloerproblematiek te lijf gaat. Het is wel één van de laatste stappen en de meest vergaande maatregel die tot nu toe is genomen in de kwestie.

Opvallend genoeg vinden veel onderzoeken tot nu toe plaats met een simpele hamer. “Door te kloppen aan de onderkant van de vloer rondom de verdachte naad kunnen je horen of er sprake is van delaminatie of niet”, licht Jan Meester van Adviesbureau Hageman toe. “Net als je even op een stuclaag of tegelvloer klopt wanneer je vermoedt dat die los zit.” Zelf heeft Meester voor corrosie-inspecties en onderzoeken van brandschades die hij uitvoert altijd wel een hamertje bij zich. Een klein exemplaar met een kop van 100 gram. “Je wilt immers niet meteen het oppervlak kapotslaan, maar alleen horen of zich eronder holtes bevinden.”

Breedplaten delamineren sowieso vaak langs de randen

Als het tot zo’n tien centimeter uit de naad van een breedplaatvloer wat hol klinkt, is er volgens de onderzoeker weinig aan de hand. Een breedplaatvloer delamineert volgens hem altijd wel een beetje langs de randen. Dat kan te maken hebben met opgelegde krimp en kan geen kwaad. Maar levert het klopwerk ook verderop van de plaatnaad nog een holle klank op, dan is de situatie wel alarmerend.  “Dan zijn dus extra maatregelen nodig, zoals die in verschillende gebouwen afgelopen weken genomen zijn.”

Belastingproef breedplaatvloeren

Onder de vloeren zijn eerst stempels geplaatst die 20 mm worden vrijgehouden. Foto: Sjef Prins – APA Foto

Boorkernen nemen om een gebouw te onderzoeken gaat al een stuk verder, maar kent zijn beperkingen. Door de krachten die vrijkomen bij het boren raakt de prefabschil van de breedplaatvloer vaak al los van het stortbeton. Dat maakt het lastig om daarna in het laboratorium nog iets zinnigs te zeggen over de afschuifsterkte. Onderzoek met een endoscoop is in dat opzicht vaak  zinvoller. Temeer omdat de kans dan kleiner is dat een leiding van de vloerverwarming of – koeling wordt beschadigd.

Endoscoop en contrastvloeistof zijn ook handig

Met een betrekkelijk klein gaatje en het toedienen van constrastvloeistof kan dan met een endoscoop vaak al worden vastgesteld of er sprake is van delaminatie of niet. Daarna kan het noodzakelijk zijn om te besluiten om belastingproeven uit te voeren, zoals nu in Arnhem en Vlissingen gebeurt. Vooraf zijn stempels onder de dakvloer geplaatst die zo’n 20 mm vrij zijn gehouden. De tanks zijn gevuld tot ze  een belasting opleveren van zo’n 300 kg/m2. Meester: “Je hoeft die proeven natuurlijk niet in het hele gebouw uit te voeren. Wanneer je ze uitvoert bij de maatgevende naden krijg je een goed beeld of een gebouw veilig is of niet. Natuurlijk is het zuur als zo’n vloer vervolgens bezwijkt, dan heb je iets echt kapot gemaakt en is het herstel lastiger. Maar dan weet je wel zeker dat je de proef niet voor niets hebt uitgevoerd.”

Reageer op dit artikel