nieuws

Lagere kartelboete voor slopers na hoger beroep

bouwbreed Premium 1501

Lagere kartelboete voor slopers na hoger beroep

Het College voor Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) acht bewezen dat twee Rotterdamse slopersbedrijven zich schuldig hebben gemaakt aan ‘prijslenen’. Daarmee volgt het het oordeel van de rechtbank.

Bij prijslenen wisselen bedrijven informatie uit over hun inschrijfprijzen. Dat doen ze omdat een van de inschrijvers de aanbesteding niet wil winnen, maar wel in beeld wil blijven bij de opdrachtgever voor latere opdrachten.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) legde de slopers enkele jaren geleden boetes  op van 69.000 en 17.000 euro. Hoewel de rechtbank deze uiteindelijk verlaagde, tekenden de ondernemingen toch beroep aan bij het CBb.

Die komt eveneens tot de conclusie dat de sloopbedrijven de mededingingsregels hebben overtreden. Wel vindt het college de overtreding minder ernstig dan de rechtbank – en verlaagt daarom de boetes tot 39.000 en 9.000 euro.

“Alle relevante omstandigheden in aanmerking nemende, is het College van oordeel dat de onderhavige gedragingen niet als een zeer zware, maar als een zware overtreding dienen te worden aangemerkt.”

De slopers kunnen niet verder beroep aantekenen.

Reageer op dit artikel