nieuws

Breedplaatfabrikanten gaan eindelijk openheid van zaken geven

bouwbreed 9195

Breedplaatfabrikanten gaan eindelijk openheid van zaken geven

De prefabbetonfabrikanten verenigd in de Ab-Fab, gaan via de website ontsluiten welke fabrikanten er op welk moment zijn overgeschakeld op zelfverdichtend beton en of dat wel of niet werd opgeruwd. Dat moet het opsporen van gebouwen met risicovolle breedplaatvloerconstructies een stuk makkelijker maken.

Achterhalen hoe een verdachte breedplaatvloer precies is opgebouwd is voor gemeenten, gebouw-eigenaren, aannemers en constructeurs vaak verdraaid lastig. Vaststellen of een voeg aan een buigend moment bloot staat is meestal niet zo ingewikkeld, maar achterhalen wat voor beton er precies is gebruikt voor de prefabschil en of dat is opgeruwd vereist meer inspanning. Daarvoor is het vaak noodzakelijk contact op te nemen met de prefabfabrikant.

Tot nu toe was de lijn volgens Ab-Fab bestuurslid Niels van der Hulst dat de producenten daarover vooral communiceerden naar de aannemers. Die waren immers ooit opdrachtgever en zij hebben de wapening bovenop de breedplaat aangebracht, het beton erop gestort en er een samenwerkende vloer van gemaakt.

Voor de crisis werden zelfs breedplaten geïmporteerd uit België en Duitsland

Maar via de  website zal er de komende tijd breder worden gecommuniceerd. De Ab-Fab is met een groot aantal leden overeengekomen dat die op hun eigen website bekend maken wanneer ze welke vloeren produceerden met welk mengsel en of er al dan niet werd opgeruwd. Ook voor oude merknamen en bedrijven die werden overgenomen of samengevoegd moet dat goed mogelijk worden vermeld. Op de site van de Ab-Fab, dat vanaf 1 januari aanstaande opereert als het Betonhuis , komt een overzicht met de links naar al die fabrikanten. Van der Hulst nodigt ook niet-leden uit om zoveel mogelijk mee te doen. En wat hem betreft worden ook buitenlandse producenten op de lijst geplaatst. Zeker voor de crisis werden er vanuit Duitsland en België heel wat breedplaatvloeren geïmporteerd. Niet alleen in de grensstreken, maar door het hele land. Zo groot was de behoefte aan bouwmaterialen op een bepaald moment.”

Voor een gewone breedplaatvloer is zelfverdichtend beton veel te duur

Overigens verwacht Van der Hulst dat er vooral speciale breedplaatvloeren, zoals sommige gewichtsbesparende typen,  met zelfverdichtend beton zijn uitgevoerd. “Dat heeft te maken met het feit dat je de wapeningskorven met gewichtsbesparende elementen na het verdichten van traditioneel grindbeton niet meer goed op hun plek krijgt. Maar voor een gewone breedplaatvloer zijn zelfverdichtende mengsels simpelweg veel te duur. En dan is het materiaal ook nog eens gevoelig voor krimpscheuren.”

Het zijn dus speciale toepassingen die,  volgens de Ab-Fab bestuurder die in het dagelijks leven technisch directeur is bij Geelen Beton, onder het vergrootglas liggen. Zo’n 95% van de breedplaten wordt uitgevoerd met traditioneel beton. En daarvan is in zeker 90% van de gevallen de vloer opgeruwd . Dat gebeurt doorgaans met een hark achterop de stortmachine, legt hij uit. Na het storten en verdichten trekt de machine nog één keer over de mal, laat de hark zakken en trekt ribbels in het verse beton. Waarom sommige fabrikanten op een gegeven moment zijn opgehouden met opruwen is hem niet helemaal duidelijk.

Fabrikanten werden  ook overvallen door de kwestie

Dat er tot nu toe niet heel open werd gecommuniceerd door de prefabbranche komt volgens Van der Hulst doordat de fabrikanten ook heel erg door de kwestie overvallen werden. “We moesten eerst uitzoeken wat de juridische consequenties zijn. Niet ons dagelijkse werk; wij zijn normaal gesproken vooral bezig om dingen te maken. Maar dit moesten we toch even op orde hebben.”

Wat de lucht ook heeft geklaard is volgens Van der Hulst een recent gesprek met prof. Simon Wijte van bureau Hageman en zeven fabrikanten. De hoogleraar die het onderzoek naar de instorting van de parkeergarage in Eindhoven leidde gaf daarin aan dat het allemaal ook niet zo absoluut is als het nu misschien overkomt.  “Hageman en TNO hebben de brokstukken van de parkeergarage uiteindelijk ook niet kunnen onderzoeken. Hij heeft in het lab van de TU/e geconstateerd de voeg zoals toegepast in Eindhoven, maar een derde van de berekende capaiteit kan opnemen. Maar tegelijkertijd maakt sluit hij niet uit dat er in Eindhoven uiteindelijk nog een andere oorzaak boven tafel zou kunnen komen.”

Heel veel fabrikanten hebben gerekend aan Eindhoven

“Want vergis je niet he”, vervolgt hij. “Wij kenden als producenten natuurlijk de parkeergarage ook. Er was daar meer aan de hand.  Diverse van onze leden hadden aanvragen gehad voor dat werk om een aanbieding te doen. Wij zelf bij Geelen ook. Wij kwamen tot de conclusie dat we het niet konden maken. De enorme overspanningen, waren ons inziens met die vloerdikte niet mogelijk. Zo dachten meer prefabproducenten erover. Wat in Eindhoven werd gevraagd was best spannend.”

 


Het grijze schemergebied van gebouwen vlak tegen de oplevering

Het stappenplan van het ministerie en bureau Hageman gaat vooral over bestaande gebouwen. Maar waar de Ab-Fab en aannemers momenteel tegenaan lopen is het grijze gebied van gebouwen die vlak voor de oplevering zitten. Dat is volgens Ab-Fab bestuurder Niels van der Hulst bijvoorbeeld aan de hand in Hoeven waar een nieuw schoolgebouw uiteindelijk niet werd gereedgemeld door de opdrachtgever. “Als je hem kunt beschouwen als bestaande bouw, zou je de school volgens het stappenplan veilig kunnen gebruiken en misschien later versterkingsmaatregelen nemen. Maar nu staat het gebouw al weken leeg en bevindt zich in een soort juridisch vacuüm. Terwijl de vloer gemaakt is van traditioneel grindbeton. Er is wat onduidelijkheid over de ruwheid van de breedplaat, maar de vloer is overduidelijk bij lange na niet zo glad als de vloeren zoals die zijn getest in het lab van de TU/e.”

De nieuwe projecten zijn volgens Van der Hulst niet zozeer het probleem. Vloeren met gewichtsbesparende elementen zijn op het laatste moment vervangen door traditionele breedplaatvloeren. Die worden goed opgeruwd en uitgerust met extra tralieliggers en haarspeldwapening. Maar de gebouwen met vloeren die zijn afgestort voor publicatie van de onderzoeksresultaten van Hageman bevinden zich in het schemergebied. “In veel gevallen kost dat onnodig veel geld, terwijl nog volstrekt onduidelijk is wie de rekening krijgt gepresenteerd.”

Reageer op dit artikel