nieuws

Bouwleveranciers: voer milieu-eis gebouwen wél in

bouwbreed 1660

Bouwleveranciers: voer milieu-eis gebouwen wél in

De nieuw milieuregels voor gebouwen botsen helemaal niet met energieprestatie-eisen. Dat schrijft het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) in een brief aan minister Ollongren. Anders dan ontwikkelaars en bouwers zien leveranciers helemaal geen reden om de regels later in te voeren.

Gedoe in bouwregelland. Minister Ollongren wil vanaf volgend jaar eisen stellen aan de milieuprestaties van gebouwen. Bouwers, ontwikkelaars en corporaties (Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en Aedes) proberen haar daarvan te weerhouden.

Zij vinden het onverstandig om de zogeheten MPG nu in te voeren, omdat de richtlijnen “onduidelijk” zijn. Bovendien zou er te weinig informatie over bouwproducten zijn om goede milieuprestatieberekeningen te maken.

Ontwikkelaars en opdrachtgevers vrezen verder dat de nieuwe milieuregels voor gebouwen (mbt tot recycling, transport, de CO2-uitstoot van bouwmaterialen, en de uitputting van grondstoffen) conflicteren met bouwregels die woningen en gebouwen energiezuiniger maken.

Rapport DGMR

“Onzin”, laat het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) weten in een brief aan de minister. “Uit onderzoek van zeven uiteenlopende nieuwbouwprojecten en een variantenstudie blijkt dat de grenswaarde (MPG=1) geen belemmering vormt voor energiezuinigheid. In het enkele geval dat overschrijding plaatsheeft, is er makkelijk een oplossing te vinden, zo blijkt uit de rapportage (van DGMR, red).”

Het NVTB erkent dat de Nationale Milieudatabase, waarin milieurelevante productie-informatie staat, verder moet worden gevuld, maar ziet geen enkele reden voor uitstel.

“Juist als de grenswaarde er is, zal de animo om zich te onderscheiden toenemen en zullen meer producten worden opgenomen in de Nationale Milieudatabase, zo is de verwachting.”

Minister komt snel met uitsluitsel

“Minister Ollongren reageert zeer binnenkort op de kwestie”, zegt haar woordvoerder. Hij benadrukt dat de milieuregels voor gebouwen op onderdelen al zijn aangepast en dat de regels ook al langs de Tweede Kamer zijn.

Het maken van een milieuprestatieberekening is al verplicht sinds 2013. De uitkomst van die berekening doet er niet toe met als gevolg dat bouwers, ontwerpers en andere aanvragers van vergunningen de verplichting links laten liggen. Als het aan Ollongren ligt, wordt dat dus anders vanaf begin volgend jaar.

Om in de Nationale Milieudatabase te komen, moeten leveranciers kosten maken voor het maken van levenscyclusanalyses. Producenten van kleinere bedrijven kunnen die kosten nauwelijks dragen, zo klinkt al langer de kritiek.

Reageer op dit artikel