nieuws

Rotterdamse corporatie waarschuwt: bouwtempo te laag en geld tekort

bouwbreed 4124

Rotterdamse corporatie waarschuwt: bouwtempo te laag en geld tekort
06-11-2017 Rotterdam Bert Wijbenga van Woonbron. Foto: Guido Benschop

Het bouwtempo in Rotterdam moet omhoog, vindt Bert Wijbenga, bestuursvoorzitter bij Woonbron, één van de grootste corporaties van de stad. “Marktpartijen staan in de rij om in Zuid te investeren. Nou niet teuten, doorpakken.” Intussen maakt hij zich grote zorgen over de verduurzaming van corporatiewoningen. “Plat gezegd is daar te weinig geld voor.”

Tot 2040 moet Rotterdam groeien met 50.000 woningen. Het stadsbestuur sprak die ambitie kort na de zomer uit. Bert Wijbenga van corporatie Woonbron waarschuwt echter dat het bouwtempo te laag ligt, en vreest dat het vereiste tempo over een paar jaar verder komt stil te vallen bij gebrek aan plannen.

“Voor slechts 14.000 woningen zijn er plannen. En dat is doodzonde, want nu is de kans om Rotterdam een geweldige impuls te geven. Zowel op de huizenmarkt als op de kantorenmarkt. De prijzen gaan omhoog, de aankooptransacties gaan snel en het tekort aan woningen neemt in hoog tempo toe.”

Wijbenga ziet in de ‘architectonische hoofdstad van Nederland’ een “window of opportunity”. Markpartijen staan volgens hem in de rij om te investeren, ook in Zuid.

“Dit is echt heel gaaf. Dit is waar we vijf jaar geleden van droomden. Maar we kunnen niet eeuwig de beentjes blijven bijtrekken.”

Haaks op provincie

Zijn uitspraken staan haaks op die van Adri Bom Lemstra, gedeputeerde Wonen bij de provincie Zuid-Holland. Volgens haar zijn er voldoende plannen. Ze streeft een geleidelijk productiecijfer van woningen na.

Wijbenga: “Ik wil ook dat het iedere dag mooi weer is, maar zo werkt de economie niet. Nu is de kans om de stad een geweldige boost te geven.”

Adri Bom Lemstra

De zorgen over het bouwtempo van Wijbenga staan niet op zich. Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam stelde onlangs dat zijn stad een tekort heeft aan bouwambtenaren. Hij bood bwt’ers, die tijdens de crisis zijn ontslagen, zijn excuses aan en hoopt dat ze weer voor Rotterdam willen werken.

“Dat is precies mijn punt”, reageert de corporatievoorzitter. “We moeten nu de turbo erop zetten. Het investeringsklimaat is top. Bewoners en bedrijven komen weer hier. Sterker nog. Ik denk dat veel partijen inmiddels liever in Rotterdam hun geld investeren dan in Amsterdam.”

Bouwen voor de gewone man

Wijbenga maakt zich niet alleen zorgen over het bouwtempo, hij vreest ook dat er te weinig gebouwd wordt voor mensen met lagere inkomens.

“Vergeet de gewone man niet.  De woonvisie van Rotterdam is goed, maar gaat te rigide om met huurwoningen. De minimale huurprijs van een nieuwe woning is met 715 euro veel te hoog. Wat mij betreft moet zeker twintig procent van die nieuwbouw een huurprijs hebben tussen de 550 euro en 715 euro. Ik wil daar tegenoverstellen dat die woningen bij voorkeur voor werkende Rotterdammers zijn bedoeld.”

Ook het verduurzamen van woningen vraagt aandacht en geld, gaat Wijbenga verder. “Ik heb gemengde gevoelens bij het regeerakkoord. Ik ben blij met de klimaatminister, en de ambities zijn top, maar de financiën flop. Daarom blijft de verduurzamingsopgave voor corporaties gewoon lastig, zo niet onhaalbaar.”

Het kabinet trekt genoeg geld uit voor de transitie naar duurzame energiebronnen, zegt Wijbenga, maar de 100 miljoen euro die de regering beschikbaar stelt voor het isoleren van woningen, is volgens hem veel te mager.

“Met dat bedrag is het hele idee van energieneutrale corporaties onhaalbaar. Het beperken van de warmtevraag in de gebouwde omgeving blijft met deze beperkte middelen lastig. Financieel lopen we daarop leeg als we dat onverstandig doen.”

Gemiddeld b-label niet haalbaar

Corporaties maakten de afspraak met het Rijk om in 2021 gemiddeld een b-label te hebben voor alle woningen. Volgens Wijbenga is maximaal een c-label haalbaar met de huidige middelen.

“Voor een labelstap ben je in sommige gevallen 10.000 euro kwijt. Doe je dat maal 2,2 miljoen Nederlandse corporatiewoningen, dan weet je dat dit niet reëel is. Met vijftig euro per woning kom je niet tot een versnelling.”

Wijbenga vindt het teleurstellend dat de regering goeddeels vasthoudt aan de Verhuurdersheffing van 1,7 miljard euro per jaar. Corporatiekoepel Aedes drong aan dat geld in te zetten als vergoeding voor corporaties die investeren in verduurzaming.

“Misschien was die inzet iets te hoog. Ook omdat de uitvoerbaarheid lastig is. Maar die 1,7 miljard had je ook trapsgewijs in kunnen zetten. Van 300 miljoen, naar 600 naar 1 miljard, dat zou fantastisch geweest zijn.”

Koude kermis

Hij wil de nieuwe politieke leiders vooral wakker schudden. “In Den Haag bestaat het idee dat corporaties ver kunnen komen met eigen middelen. Inderdaad, we zijn een krachtige partij, maar als ik alle ambities bij elkaar optel, nieuwbouw, leefbaarheid en betaalbaarheid, en ik zou daarnaast alles inzetten voor verduurzaming kan ik hooguit tot label c komen. Alleen als ik ons hele bestand (46.000 woningen) wil isoleren tot energieneutraal ben ik 2 tot 3 miljard euro kwijt. Dat kunnen wij nooit betalen.”

Corporaties beloofden in verkiezingstijd allemaal verduurzamingsplannen te maken. Woonbron doet daar ook aan mee, maar tempert te hoge verwachtingen.

“De afspraak om gemiddeld op een b-label te zitten was van voor de Verhuurdersheffing en van voor de wijzigingen van de Woningwet. Tijdens de wedstrijd zijn de spelregels dus veranderd. Ik wil me daar niet achter verschuilen, en wil ook niet in de klaagstand, maar maak inzichtelijk wat de consequenties zijn van gemaakte politieke keuzes. Anders komt iedereen straks van een koude kermis thuis.”


Bert Wijbenga, een Amsterdammer in Rotterdam

Bert Wijbenga, bestuursvoorzitter van corporatie Woonbron, komt uit Amsterdam, maar woont tegenwoordig met zijn vrouw in Rotterdam. Wijbenga werkte jarenlang bij de politie, onder meer als korpschef in Lelystad en plaatsvervangend korpschef van Amsterdam en het Korps landelijke politiediensten. Ook adviseert hij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Daarnaast is hij voorzitter van Bouwpower, een afdeling van VNO-NCW West.


Te gast bij Cobouw Café Rotterdam 

Bert Wijbenga is op 9 november één van de gasten van het Cobouw Café in Rotterdam. Wilt u bij het Cobouw Café aanwezig zijn? Klik hier voor meer informatie.

Reageer op dit artikel