nieuws

Aangepaste parkeer-eis moet Rotterdamse verdichting stimuleren

bouwbreed 1698

Aangepaste parkeer-eis moet Rotterdamse verdichting stimuleren

De Rotterdamse parkeereis gaat op de schop. Wie in de nabijheid van een trein- of metrostation bouwt, hoeft minder parkeerplaatsen te realiseren. Goed nieuws voor projectontwikkelaars, die vaak hoge kosten moeten maken voor inpandige garages.

Bij belangrijke stations zoals Centraal Station en station Blaak kan het vereiste aantal parkeerplaatsen met wel 50 procent omlaag. Dat aantal kan nog verder naar beneden als ruimte is ingepland voor deelauto’s en fietsen. Een extra fietsparkeerplaats op eigen terrein kan een 10 procent lagere autoparkeereis opleveren, deelautoplaatsen leveren maximaal 20 procent minder parkeerplaatsen op. In het centrumgebied kan de optelsom van uitzonderingsmogelijkheden zelfs een volledige vrijstelling opleveren. Voor bewoners van dergelijke nieuwbouwprojecten is er een stok achter de deur om hun auto op te geven: ze verliezen het recht op een parkeervergunning

Het gemeentebestuur wil door invoering van een ‘flexibele’ parkeernorm verdichting nabij OV-knooppunten stimuleren. Het moet ook bijdragen aan betere benutting van bestaande parkeercapaciteit en zorgen voor vermindering van het autogebruik. Parkeerruimtes in gebouwen nabij grote stations blijken in de praktijk vaak slecht bezet. Het feit dat ontwikkelaars toch moeten investeren in dure inpandige parkeerplaatsen – vaak ondergronds –  hindert de stedelijke verdichting.

Steeds meer stadsbewoners hebben geen auto

Onnodig, constateert het gemeentebestuur, want steeds meer stadbewoners hebben geen auto. Ze pakken liever het openbaar vervoer of de fiets. Niet voor niets is in de nieuwe parkeernorm voor het eerst ook eisen aan het aantal fietsparkeerplaatsen opgenomen. Ook bevat de nota kwaliteitsontwerpeisen voor fietsenstallingen.

De nieuwe maatregel geldt voor woningen, kantoren en winkels. Afwijkingen op de parkeereisen zijn in de bestaande praktijk ook wel mogelijk, maar moeten per project onderbouwd moet worden. Dat is erg arbeidsintensief.

Buiten het centrum en in gebieden zonder OV-knooppunt blijven de parkeernormen vrijwel ongewijzigd.

Reageer op dit artikel