nieuws

Cao-akkoord: 6 procent meer loon voor personeel betonpompbedrijven

bouwbreed Premium 1719

Cao-akkoord: 6 procent meer loon voor personeel betonpompbedrijven

Werknemers van betonpompbedrijven krijgen de komende jaren een totale loonsverbetering van 6 procent. Dit is vastgelegd in een nieuwe cao waar CNV Vakmensen, FNV en de branchevereniging Betonpomp Bedrijven woensdag een overeenstemming over hebben bereikt.

De cao geldt formeel vanaf 1 september 2017 en heeft een looptijd tot en met 31 augustus 2019. De salarisschalen, zoals deze per 1 juli 2012 nog deel uitmaakten van de cao voor de mortel- en morteltransportondernemingen, worden structureel verhoogd met 2,5 procent dit jaar, 2 procent volgend jaar en 1,5 procent in 2019.

Tegemoetkoming kosten zorgverzekering

Daarnaast komen werknemers in de betonpompbedrijven voortaan in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van de aanvullende zorgverzekering. De tegemoetkoming bedraagt 100 euro per verzekerde werknemer per jaar en wordt eenmaal per kalenderjaar in december uitbetaald.

Het cao-akkoord moet nog algemeen bindend verklaard worden

De cao moet nu nog worden aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken. Aan de minister zal worden gevraagd om de bepalingen in de cao algemeen verbindend te verklaren voor de gehele betonpompenbranche.

Reageer op dit artikel