nieuws

Schultz wil Omgevingswet nu pas in 2021 invoeren

bouwbreed 2156

Schultz wil Omgevingswet nu pas in 2021 invoeren

De invoering van de Omgevingswet vertraagt nog verder. De nieuwe wet waarmee de regelgeving rond ruimtelijke ordening en leefomgeving moet worden vereenvoudigd zou nu in 2021 van kracht worden. De nieuwe planning is door minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) aan de Tweede Kamer gemeld.

Oorspronkelijk moest de wet in 2018 in werking treden. Die datum is later opgeschoven naar 2019, maar ook dat bleek niet haalbaar. De bewindsvrouw waarschuwt alvast dat ook 2021 nog geen zekerheid is. Ze wijst erop dat ze afhankelijk is van advies- en toetsprocedures.

26 wetten bij elkaar

De Omgevingswet is een enorme klus. Met de wetsvoorstel worden 26 wetten ineengeschoven en het is de grootste wetswijziging sinds 1848. Zo verdwijnt het bestemmingsplan, maar wordt ook een combinatie gemaakt met geluid, stand en hinder. De Omgevingswet moet er voor zorgen dat er minder vergunningen nodig zijn. Ook moeten burgers en bedrijven sneller een vergunning kunnen krijgen. Gemeenten zijn bang voor een enorm ICT-drama en zien de praktische uitvoering helemaal niet zitten.

Reageer op dit artikel